• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

ممنون میشم

  1. M

    ممنون میشم اگر..../ سپاسگزار خواهم بود اگر.... در انگلیسی

    ممنون میشم اگر..../ سپاسگزار خواهم بود اگر.... در انگلیسی I would appreciate it if... . این عبارت بسیار رایج، در مودبانه و نیمه رسمی حرف زدن است مثالز: . I would appreciate it if you paid in cash. ممنون میشم اگر نقد پرداخت کنید . I would really appreciate it. واقعا" ممنون خواهم بود/ واقعا"...
بالا