برگزیده های پرشین تولز

مقالات رشته کامپیوتر

  1. maryamgolii

    مقالات رشته کامپیوتر

    ویژه کامپیوتر 25. تکنیک های DFO برای کالیبراسیون مدل های پیوسته یا رده بندی شده. ویژه کامپیوتر 24. ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره: پژوهشی ویژه کامپیوتر 23. تجزیه و تحلیل پروتکل PGM توسط UPPAAL ویژه کامپیوتر 22. پیشبرد طرح شبکه IP/TCP شناختی ویژه کامپیوتر 21. پروتکل...
  2. maryamgolii

    مقالات رشته کامپیوتر

    کامپیوتر 50. معماری کامپیوتر ویژه کامپیوتر 49. معماری سرویسگرا ویژه کامپیوتر 48. معماری پایگاه داده ویژه کامپیوتر 47. مشخصه ذخیره سازی ویژه کامپیوتر 46. مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای ویژه کامپیوتر 45. مدل زبانی پیگرد موضوع به...
بالا