برگزیده های پرشین تولز

مقالات حسابداری

  1. maryamgolii

    مقالات رشته حسابداری

    ویژه حسابداری 109. حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟ ویژه حسابداری 108. حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی ویژه حسابداری 107. آزمايش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری ویژه حسابداری 106...
بالا