مروارید

  1. kiana-rahimi

    انرژی درمانی با مروارید (متولدین خرداد بخوانند!)

    اصلی ترین و مهمترین سنگ ماه تولد خرداد ، سنگ مروارید می باشد. مروارید که یکی از ارزشمندترین و زینتی ترین سنگ ها به حساب می آید، به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد. این سنگ به لحاظ دارا بودن انرژی های مختلف، بسیار غنی می باشد. به همین دلیل می توان گفت کاربرد اصلی این سنگ برای متولدین ماه...
بالا