• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

مرکز خرید سیتی استانبول

 1. V

  مرکز خرید سیتی استانبول

  مرکز خرید سیتی استانبول مرکز خرید سیتی استانبول دارای آخرین لباس های مد روز می باشد و جزو مراکز خرید نشانتاشی استانبول است. این مرکز خرید به میدان تکسیم و منطقه شیشلی استانبول بسیار نزدیک است و اگر محل اقامت شما در حوالی میدان تکسیم باشد به راحتی می توانید به این مرکز خرید دسترسی داشته...
 2. V

  مرکز خرید سیتی استانبول

  مرکز خرید سیتی استانبول مسافرانتور لحظه آخری استانبول می توانند از این جاذبه گردشگری دیدن کنند.مرکز خرید سیتی استانبول دارای آخرین لباس های مد روز می باشد و جزو مراکز خرید نشانتاشی استانبول است. این مرکز خرید به میدان تکسیم و منطقه شیشلی استانبول بسیار نزدیک است و اگر محل اقامت شما در حوالی...
 3. V

  مرکز خرید سیتی استانبول

  مرکز خرید سیتی استانبول مرکز خرید سیتی استانبول دارای آخرین لباس های مد روز می باشد و جزو مراکز خرید نشانتاشی استانبول است. این مرکز خرید به میدان تکسیم و منطقه شیشلی استانبول بسیار نزدیک است و اگر محل اقامت شما در حوالی میدان تکسیم باشد مسافرانتور لحظه آخری استانبولمی توانند از این جاذبه...
 4. S

  مرکز خرید سیتی استانبول

  مرکز خرید سیتی استانبول : مرکز خرید سیتی استانبول دارای بهترین برندهای لباس مد روز می باشد .این مرکز خرید به میدان تکسیم و منطقه شیشلیاستانبول بسیار نزدیک است و اگر محل اقامت شما در حوالی میدان تکسیم باشد به راحتی می توانید به این مرکز خرید دسترسی داشته باشید. این پاساژ دارای پارکینگ 24 ساعته...
 5. S

  مرکز خرید سیتی استانبول

  مرکز خرید سیتی استانبول : مرکز خرید سیتی استانبول دارای بهترین برندهای لباس مد روز می باشد .این مرکز خرید به میدان تکسیم و منطقه شیشلیاستانبول بسیار نزدیک است و اگر محل اقامت شما در حوالی میدان تکسیم باشد به راحتی می توانید به این مرکز خرید دسترسی داشته باشید. این پاساژ دارای پارکینگ 24 ساعته...
بالا