برگزیده های پرشین تولز

مسجد کبود ایروان ارمنستان

  1. F

    مسجد کبود ایروان ارمنستان

    مسجد کبود ایروان ارمنستان مسجد کبود ایروان یا مسجد جامع ایروان در ایروان پایتخت ارمنستان واقع شده است. در زمان ایروان قدیم 8 مسجد وجود داشته که از میان آنها فقط مسجد جامه کبود ایروان به جای مانده.این مسجد تا قبل از اینکه آذر بایجان توسط ارمنستان اخراج شود به دست مسلمان شیعه آذری ارمنستان...
  2. F

    مسجد کبود ایروان ارمنستان

    مسجد کبود ایروان ارمنستان مسجد کبود ایروان یا مسجد جامع ایروان در ایروان پایتخت ارمنستان واقع شده است. در زمان ایروان قدیم 8 مسجد وجود داشته که از میان آنها فقط مسجد جامه کبود ایروان به جای مانده.این مسجد تا قبل از اینکه آذر بایجان توسط ارمنستان اخراج شود به دست مسلمان شیعه آذری ارمنستان...
بالا