برگزیده های پرشین تولز

much

  1. M

    فرق و تفاوت و کاربرد بین much و many در انگلیسی

    فرق و تفاوت و کاربرد بین much و many در انگلیسی . Much: فقط با اسمهای غیرقابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود. اسمهای غیر قابل شمارش مثل: traffic; machinery ; information...
بالا