برگزیده های پرشین تولز

آیین کهن نوروز صیاد در قشم

 1. Z

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم آیین کهن نوروز صیاد در قشم هر ساله در وسط تابستان برگزار می شود در این روز هیچ کدام از صیادان قشم ماهی و موجود آبزی را صید نمی کنند و در این روز جشن به پا می کنند ، این روز دقیقا در آخرین روز تیر ماه می باشد . گردشگران تور قشم می توانند در این زمان از سال به روستای...
 2. S

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم آیین کهن نوروز صیاد در قشم هر ساله در وسط تابستان برگزار می شود در این روز هیچ کدام از صیادان قشم ماهی و موجود آبزی را صید نمی کنند و در این روز جشن به پا می کنند ، این روز دقیقا در آخرین روز تیر ماه می باشد . گردشگران تور قشم می توانند در این زمان از سال به روستای...
 3. S

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم آیین کهن نوروز صیاد در قشم هر ساله در وسط تابستان برگزار می شود در این روز هیچ کدام از صیادان قشم ماهی و موجود آبزی را صید نمی کنند و در این روز جشن به پا می کنند ، این روز دقیقا در آخرین روز تیر ماه می باشد . گردشگران تور لحظه آخری قشم می توانند در این زمان از سال به...
 4. S

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم

  آیین کهن نوروز صیاد در قشم آیین کهن نوروز صیاد در قشم هر ساله در وسط تابستان برگزار می شود در این روز هیچ کدام از صیادان قشم ماهی و موجود آبزی را صید نمی کنند و در این روز جشن به پا می کنند ، این روز دقیقا در آخرین روز تیر ماه می باشد . گردشگران تور لحظه آخری قشم می توانند در این زمان از سال به...
بالا