نویسنده سایت انگلیسی

  1. nino1

    نیازمند نویسنده برای سایت انگلیسی

    سلام نیاز به نویسنده و توانایی تولید 30 محتوا در ماه دارم (ثابت) + مزایا لطفا حقوق درخواستی برای بازنویسی مقالات انگلیسی (به شما داده می شوند) یا ترجمه فارسی به انگلیسی را بفرمایید تمام محتواها با گرامرلی چک می شوند + یونیک بودن ممنونم
بالا