• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

organic traffic

  1. razmik4055

    13 دلیلی که ترافیک طبیعی سایت شما رو به کاهش است - Organic Traffic

    13 دلیلی که ترافیک طبیعی سایت شما رو به کاهش است .... این مجازات نیست بلکه اشکال از خود ماست 1-کافی نبودن قدرت و اعتبار دامنه 2-کافی نبودن قدرت و اعتبار صفحه 3-کافی نبودن ارتباط موضوعی یا اعتبار محتوا 4-محتوا سازماندهی شده نیست 5-محتوا کارشناسی شده نیست. 6-افزایش رقابت 7-عدم تبلیغات...
بالا