برگزیده های پرشین تولز

قبرستان انگلیسی ها در قشم

 1. Z

  قبرستان انگلیسی ها در قشم

  قبرستان انگلیسی ها در قشم قبرستان انگلیسی ها در قشم از جاذبه های تاریخی این جزیره می باشد و باقی مانده این اثر تاریخی چند قبر از ماموران دولت انگیلیسی ، دکل دیدبانی ، قلعه کوچک ساحلی ، اسکله سنگی و توپ می باشد . این مکان در دوران فتحعلی شاه محل زندگی انگلیسی ها بوده است. بازدید از این اثر تاریخی...
 2. G

  قبرستان انگلیسی ها در قشم

  قبرستان انگلیسی ها در قشم قبرستان انگلیسی ها در قشم از جاذبه های تاریخی این جزیره می باشد و باقی مانده این اثر تاریخی چند قبر از ماموران دولت انگیلیسی ، دکل دیدبانی ، قلعه کوچک ساحلی ، اسکله سنگی و توپ می باشد . این مکان در دوران فتحعلی شاه محل زندگی انگلیسی ها بوده است. بازدید از این اثر تاریخی...
 3. S

  قبرستان انگلیسی ها در قشم

  قبرستان انگلیسی ها در قشم قبرستان انگلیسی ها در قشم از جاذبه های تاریخی این جزیره می باشد و باقی مانده این اثر تاریخی چند قبر از ماموران دولت انگیلیسی ، دکل دیدبانی ، قلعه کوچک ساحلی ، اسکله سنگی و توپ می باشد . این مکان در دوران فتحعلی شاه محل زندگی انگلیسی ها بوده است. بازدید از این اثر تاریخی...
 4. S

  قبرستان انگلیسی ها در قشم

  قبرستان انگلیسی ها در قشم قبرستان انگلیسی ها در قشم از جاذبه های تاریخی این جزیره می باشد و باقی مانده این اثر تاریخی چند قبر از ماموران دولت انگیلیسی ، دکل دیدبانی ، قلعه کوچک ساحلی ، اسکله سنگی و توپ می باشد . این مکان در دوران فتحعلی شاه محل زندگی انگلیسی ها بوده است. بازدید از این اثر تاریخی...
 5. S

  قبرستان انگلیسی ها در قشم

  قبرستان انگلیسی ها در قشم قبرستان انگلیسی ها در قشم از جاذبه های تاریخی این جزیره می باشد و باقی مانده این اثر تاریخی چند قبر از ماموران دولت انگیلیسی ، دکل دیدبانی ، قلعه کوچک ساحلی ، اسکله سنگی و توپ می باشد . این مکان در دوران فتحعلی شاه محل زندگی انگلیسی ها بوده است. بازدید از این اثر تاریخی...
بالا