برگزیده های پرشین تولز

قید

  1. M

    قید های زمان در انگلیسی Adverbs of Time

    قید های زمان در انگلیسی Adverbs of Time . after بعد از . afterwards بعد از آن . ago پیش/ قبل . already در حال حاضر . always همیشه . annually سالانه . at the same time در همان زمان/ در ان واحد . before قبل از . constantly به طور مداوم . continually به طور مستمر . continuously به طور مداوم . daily...
بالا