برگزیده های پرشین تولز

آرامگاه خواجه ربیع مشهد

  1. yoosefiiii

    آرامگاه خواجه ربیع مشهد

    آرامگاه خواجه ربیع مشهد به دستور شیخ بهایی در زمان شاه عباس صفوی آرامگاه خواجه ربیع مشهد ساخته شد. خواجه ربیع از یاران امام علی (ع) و ازاصحاب پیامبر می باشد. با روایاتی که وجود دارد امام رضا (ع) زمانی که به سمت خراسان حرکت می کردند آرامگاه خواجه ربیع را زیارت نمودند. آرامگاه خواجه ربیع مشهد در...
  2. F

    آرامگاه خواجه ربیع مشهد

    آرامگاه خواجه ربیع مشهد آرامگاه خواجه ربیع مشهد به دستور شیخ بهایی در زمان شاه عباس صفوی ساخته شده است. خواجه ربیع از اصحاب پیامبر و یاران امام علی (ع) است. با توجه به روایات امام رضا (ع) هنگامی که به سمت خراسان می رفتند آرامگاه خواجه ربیع را زیارت کردند. آرامگاه خواجه ربیع مشهد در انتهای...
بالا