• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

 1. A

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا این رستوران یکی از رستوران های خوب آنتالیا می باشد . این رستوران دارای منوی ایتالیایی بی نظیری است که شامل غذاهای مدیترانه ای می باشد و بهترین انتخاب در این منو لازانیای ایتالیایی اصیل آن می باشد که با سس مخصوص سرو می شود . در این رستوران انواع سالادها و ساندویچ ها...
 2. N

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا رستوران استلاز بیستروت آنتالیا در مرکز شهر آنتالیا آماده پذیرایی از مهمانان تور آنتالیا می باشد. رستوران استلاز یک رستوران ایتالیایی می باشد که پاستا و لازانیا های بی نظیری دارد, برای مهمانان تور آنتالیا که از خوردن کباب و گوشت خسته شده اند و به سبزیجات و فست فود...
 3. N

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا رستوران استلاز بیستروت آنتالیا در مرکز شهر آنتالیا آماده پذیرایی از مهمانان تور آنتالیا می باشد. رستوران استلاز یک رستوران ایتالیایی می باشد که پاستا و لازانیا های بی نظیری دارد, برای مهمانان تور آنتالیا که از خوردن کباب و گوشت خسته شده اند و به سبزیجات و فست فود...
 4. N

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا رستوران استلاز بیستروت آنتالیا در مرکز شهر آنتالیا آماده پذیرایی از مهمانان تور آنتالیا می باشد. رستوران استلاز یک رستوران ایتالیایی می باشد که پاستا و لازانیا های بی نظیری دارد, برای مهمانان تور آنتالیا که از خوردن کباب و گوشت خسته شده اند و به سبزیجات و فست فود...
 5. N

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا رستوران استلاز بیستروت آنتالیا در مرکز شهر آنتالیا آماده پذیرایی از مهمانان تور آنتالیا می باشد. رستوران استلاز یک رستوران ایتالیایی می باشد که پاستا و لازانیا های بی نظیری دارد, برای مهمانان تور آنتالیا که از خوردن کباب و گوشت خسته شده اند و به سبزیجات و فست فود...
 6. N

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا رستوران استلاز بیستروت آنتالیا در مرکز شهر آنتالیا آماده پذیرایی از مهمانان تور آنتالیا می باشد. رستوران استلاز یک رستوران ایتالیایی می باشد که پاستا و لازانیا های بی نظیری دارد, برای مهمانان تور آنتالیا که از خوردن کباب و گوشت خسته شده اند و به سبزیجات و فست فود...
 7. N

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا رستوران استلاز بیستروت آنتالیا در مرکز شهر آنتالیا آماده پذیرایی از مهمانان تور آنتالیا می باشد. رستوران استلاز یک رستوران ایتالیایی می باشد که پاستا و لازانیا های بی نظیری دارد, برای مهمانان تور آنتالیا که از خوردن کباب و گوشت خسته شده اند و به سبزیجات و فست فود...
 8. Y

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا : رستوران استلاز بیستروت آنتالیا یک تغییر خوشایند در انواع ماهی و کبابهاست. منوی ایتالیایی فوق العاده آن شامل غذاهای مدیترانه ایست، اما انتخاب واقعی در اینجا لازانیای ایتالیایی اصیل آن است که با سسBechamel درست شده است. سالادها و ساندویچها نیز برای ناهار موجود...
 9. Y

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا : رستوران استلاز بیستروت آنتالیا یک تغییر خوشایند در انواع ماهی و کبابهاست. منوی ایتالیایی فوق العاده آن شامل غذاهای مدیترانه ایست، اما انتخاب واقعی در اینجا لازانیای ایتالیایی اصیل آن است که با سسBechamel درست شده است. سالادها و ساندویچها نیز برای ناهار موجود...
 10. Y

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا : رستوران استلاز بیستروت آنتالیا یک تغییر خوشایند در انواع ماهی و کبابهاست. منوی ایتالیایی فوق العاده آن شامل غذاهای مدیترانه ایست، اما انتخاب واقعی در اینجا لازانیای ایتالیایی اصیل آن است که با سسBechamel درست شده است. سالادها و ساندویچها نیز برای ناهار موجود...
 11. Y

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا : رستوران استلاز بیستروت آنتالیا یک تغییر خوشایند در انواع ماهی و کبابهاست. منوی ایتالیایی فوق العاده آن شامل غذاهای مدیترانه ایست، اما انتخاب واقعی در اینجا لازانیای ایتالیایی اصیل آن است که با سسBechamel درست شده است. سالادها و ساندویچها نیز برای ناهار موجود...
 12. Y

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا

  رستوران استلاز بیستروت آنتالیا : رستوران استلاز بیستروت آنتالیا یک تغییر خوشایند در انواع ماهی و کبابهاست. منوی ایتالیایی فوق العاده آن شامل غذاهای مدیترانه ایست، اما انتخاب واقعی در اینجا لازانیای ایتالیایی اصیل آن است که با سسBechamel درست شده است. سالادها و ساندویچها نیز برای ناهار موجود...
بالا