سایت وب

  1. H

    چرا داشتن دانش در زمینه های مربوطه مهم است

    فرد موفق فردیست که بتواند از تمام ابزار های موجود به بهترین نحوه استفاده کند. برای اینکه متوجه منظور من بشوید این را میگویم که شما نباید خودتان را محدود به یک بخش کنید. شما اگر برنامه نویسی اندوروید بلد هستید برای اینکه بتوانید یک شخص موفق باشید باید برنامه نویسی کامپیوتر را هم یاد بگیرید. باید...
بالا