برگزیده های پرشین تولز

سیاه چاله های فضایی

  1. Ittl.ir

    بررسی کشف بزرگ امواج گرانشی سیاه چاله های فضایی

    همانگونه که خبر دیروز “احتمال تایید شدن تئوری امواج گرانشی انیشتین در امروز” را به اطلاع شما رساندیم ، امواج گرانشی سیاه چاله های فضایی به طور مستقیم یافته شدند.این امواج در ماه سپتامبر گذشته، همزمان توسط هر دو آشکارساز رصدخانه ی امواج گرانشی با تداخل سنج لیزری (LIGO، لیگو) که در واشنگتن و...
بالا