برگزیده های پرشین تولز

سدهای ساسانی و هخامنشی

 1. G

  سدهای ساسانی و هخامنشی

  سدهای ساسانی و هخامنشی سدهای ساسانی و هخامنشی در قشم قرار دارد و در این جزیره آب شیرین برای نوشیدن برای ساکنین آن ارزش بسیاری دارد . از ایام گذشته با احداث سد در تنگه ها، راه ها و دره ها،آب های حاصل از باران را که آب شیرین اشت جمع آوری می کردند و از آن در مصرف شرب و کشت استفاده می کردند . سد پی...
 2. S

  سدهای ساسانی و هخامنشی

  سدهای ساسانی و هخامنشی سدهای ساسانی و هخامنشی در قشم قرار دارد و در این جزیره آب شیرین برای نوشیدن برای ساکنین آن ارزش بسیاری دارد . از ایام گذشته با احداث سد در تنگه ها، راه ها و دره ها،آب های حاصل از باران را که آب شیرین اشت جمع آوری می کردند و از آن در مصرف شرب و کشت استفاده می کردند . سد پی...
 3. S

  سدهای ساسانی و هخامنشی

  سدهای ساسانی و هخامنشی سدهای ساسانی و هخامنشی در قشم قرار دارد و در این جزیره آب شیرین برای نوشیدن برای ساکنین آن ارزش بسیاری دارد . از ایام گذشته با احداث سد در تنگه ها، راه ها و دره ها،آب های حاصل از باران را که آب شیرین اشت جمع آوری می کردند و از آن در مصرف شرب و کشت استفاده می کردند . سد پی...
بالا