برگزیده های پرشین تولز

شهر آشتاراک ارمنستان

  1. F

    شهر آشتاراک ارمنستان

    شهر آشتاراک ارمنستان از زمانهای کهن داستانی گفته شده که 3خواهر درشهر شتاراک میزیستند وهر3 عاشق شاهزاده سارکیا می شوند. دو خواهر بزرگتر برای خوشبختی خواهر کوچکتر خودکشی کرد ویکی از انها بالباس قرمز ودیگری بالباس زرد خودرابه ته دره اشتارک پرتاب میکنند خواهر سوم هم ازناراحت لباس سفید رنگی به تن...
بالا