برگزیده های پرشین تولز

شعر

  1. MJ12

    شعر نام سالها

    شعر نام سالها موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار زین چارچو بگذری نهنگ آید و مار آنکه به اسب و گوسفند است حساب حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار توضیح ومعانی: بقر=گاو حمدونه=میمون *در تقویم چینی نیز فقط بجای نهنگ اژدها میباشد.
  2. MJ12

    کتابهای شعر وادبی اندروید

    در اینجا کتابهای شعر،دیوان اشعار،کتابهای داستان ومذهبی ودعا برای سیستم اندروید apk قرار میگیرد
بالا