برگزیده های پرشین تولز

سردار امامقلی خان در قشم

  1. S

    سردار امامقلی خان در قشم

    سردار امامقلی خان در قشم سردار امامقلی خان در قشم از سربازان دوران شاه عباس یکم بود که در آن زمان ایرانی های دلاور به فرماندهی این سردار پرتغالی ها را از هرمز بیرون راندند همچنین او در شیراز نیز حکمرانی کرد. او بعد از پدرش جزیره قشم و هرمز را از پرتغالی ها گرفت و تمام جزایر خلیج فارس را به تصرف...
  2. S

    سردار امامقلی خان در قشم

    سردار امامقلی خان در قشم سردار امامقلی خان در قشم از سربازان دوران شاه عباس یکم بود که در آن زمان ایرانی های دلاور به فرماندهی این سردار پرتغالی ها را از هرمز بیرون راندند همچنین او در شیراز نیز حکمرانی کرد. او بعد از پدرش جزیره قشم و هرمز را از پرتغالی ها گرفت و تمام جزایر خلیج فارس را به تصرف...
بالا