• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

تنگه چاهکوه قشم

 1. Z

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه یکی از جاذبه های گردشگری جزیره قشم در روستای چاهوی شرقی می باشد, که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم, پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد, که در جزیره قشم قرار...
 2. Z

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه یکی از جاذبه های گردشگری جزیره قشم در روستای چاهوی شرقی می باشد, که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم, پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد, که در جزیره قشم قرار...
 3. Z

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه یکی از جاذبه های گردشگری جزیره قشم در روستای چاهوی شرقی می باشد, که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم, پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد, که در جزیره قشم قرار...
 4. qeshm

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه قشم تنگه ای جالب و شگفت انگیز چاهکوه در جزیره قشم روستای چاهوی شرقی می باشد، که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم ، پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد،که در جزیره...
 5. G

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه قشم تنگه ای جالب و شگفت انگیز چاهکوه در جزیره قشم روستای چاهوی شرقی می باشد، که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم ، پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد،که در جزیره...
 6. G

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه قشم تنگه ای جالب و شگفت انگیز چاهکوه در جزیره قشم روستای چاهوی شرقی می باشد، که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم ، پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد،که در جزیره...
 7. S

  تنگه چاهکوه قشم

  تنگه چاهکوه قشم تنگه چاهکوه قشم تنگه ای جالب و شگفت انگیز چاهکوه در جزیره قشم روستای چاهوی شرقی می باشد، که با دالان ها و حفره ها و شکلهای تعجب آور که در دیواره ها دیده می شود بازدیدکنندگان را مبهوت کرده است. تنگه چاهکوه قشم ، پدیده هایی از فرسایش و تخریب سنگ های رسوبی زمین می باشد،که در جزیره...
بالا