برگزیده های پرشین تولز

تنگه عالی محمد قشم

 1. Z

  تنگه عالی محمد قشم

  تنگه عالی محمد قشم تنگه عالی محمد قشم در نزدیکی تنگه چاهکو به دلیل عملیات و پدیده های زمین به شکل دیوارهایی نمایان در این تنگه به وجود آمده که به آن تنگه آب نما نیز می گویند . تنگه عالی محمد قشم در بخش غربی جزیره در روستای چاهو قرار دارد ، افرادی که با تور قشم به دیدن این جاذبه های طبیعی می روند...
 2. qeshm

  تنگه عالی محمد قشم

  تنگه عالی محمد قشم تنگه عالی محمد قشم در نزدیکی تنگه چاهکو به دلیل عملیات و پدیده های زمین به شکل دیوارهایی نمایان در این تنگه به وجود آمده که به آن تنگه آب نما نیز می گویند . تنگه عالی محمد قشم در بخش غربی جزیره در روستای چاهو قرار دارد ، افرادی که با تور قشم به دیدن این جاذبه های طبیعی می روند...
 3. S

  تنگه عالی محمد قشم

  تنگه عالی محمد قشم در نزدیکی تنگه چاهکو به دلیل عملیات و پدیده های زمین به شکل دیوارهایی نمایان در این تنگه به وجود آمده که به آن تنگه آب نما نیز می گویند . تنگه عالی محمد قشم در بخش غربی جزیره در روستای چاهو قرار دارد ، افرادی که با تور قشم به دیدن این جاذبه های طبیعی می روند گیاهان زیادی را در...
 4. S

  تنگه عالی محمد قشم

  تنگه عالی محمد قشم تنگه عالی محمد قشم در نزدیکی تنگه چاهکو به دلیل عملیات و پدیده های زمین به شکل دیوارهایی نمایان در این تنگه به وجود آمده که به آن تنگه آب نما نیز می گویند . تنگه عالی محمد قشم در بخش غربی جزیره در روستای چاهو قرار دارد ، افرادی که با تور لحظه آخری قشم به دیدن این جاذبه های...
بالا