منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

ترجمه.استخدام مترجم.مترجم.کار

  1. saleh94

    استخدام مترجم با حجم کاری بالا

    لطفا دوستانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا در رشته های انسانی اقتصاد سیاست و پزشکی هستند و توانایی ترجمه در حد طلایی دارند اعلام کنن... حجم کاری بالا و دستمزد خوب
بالا