برگزیده های پرشین تولز

ترجمه.استخدام مترجم.مترجم.کار

  1. saleh94

    استخدام مترجم با حجم کاری بالا

    لطفا دوستانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا در رشته های انسانی اقتصاد سیاست و پزشکی هستند و توانایی ترجمه در حد طلایی دارند اعلام کنن... حجم کاری بالا و دستمزد خوب
بالا