پوران پژوهش

  1. 20doost

    ***فوری ***فوری*** کتابای زیر رو میخام برای آزمون استخدامی ****فوری****فوری****

    سلام دوستان چهار کتاب زیر رو فقط از انتشارات پوران پژوهش میخام طراحی الگوریتم پایگاه داده ساختمان داده ذخیره و بازیابی اطلاعات بازم میگم فقط از انتشارات پوران پژوهش
بالا