• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کوه های قشم

  1. S

    کوه های قشم

    کوه های قشم کوه های قشم که ارتفاع آن ها زیاد نیست و منظره شگفت انگیز زیبایی دارد که برای هر بیننده ای چشم نواز است که تعداد زیادی از این کوه ها و تندیس ها در قشم دیده می شود . جغرافی دانان بر این عقیده اند که این کوه ها از تحولات دورانی و فروکش آب به وجود آمده اند که باعث بیرون آمدن این کوه...
  2. S

    کوه های قشم

    کوه های قشم کوه های قشم که ارتفاع آن ها زیاد نیست و منظره شگفت انگیز زیبایی دارد که برای هر بیننده ای چشم نواز است که تعداد زیادی از این کوه ها و تندیس ها در قشم دیده می شود . جغرافی دانان بر این عقیده اند که این کوه ها از تحولات دورانی و فروکش آب به وجود آمده اند که باعث بیرون آمدن این کوه...
بالا