برگزیده های پرشین تولز

خیابان بغداد استانبول

 1. N

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است.این خیابان پر از مغازه و رستوران است و مسافران تور استانبول می توانند بهترین مارک های دنیا را از این خیابان یک طرفه خریداری کنند.خیابان بغداد کمی...
 2. N

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است.این خیابان پر از مغازه و رستوران است و مسافران تور استانبول می توانند بهترین مارک های دنیا را از این خیابان یک طرفه خریداری کنند.خیابان بغداد کمی...
 3. N

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است.این خیابان پر از مغازه و رستوران است و مسافران تور استانبول می توانند بهترین مارک های دنیا را از این خیابان یک طرفه خریداری کنند.خیابان بغداد کمی...
 4. V

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است.این خیابان پر از مغازه و رستوران است و مسافران تور استانبول می توانند بهترین مارک های دنیا را از این خیابان یک طرفه خریداری کنند.خیابان بغداد کمی...
 5. V

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول مسافرانتور لحظه آخری استانبول می توانند از این جاذبه گردشگری دیدن کنند.خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است.این خیابان پر از مغازه و رستوران است و مسافران تور استانبول می توانند...
 6. V

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است.این خیابان پر از مغازه و رستوران است و مسافران تور استانبول می توانند بهترین مارک های دنیا را از این خیابان یک طرفه خریداری کنند.خیابان بغداد کمی...
 7. S

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول : خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در قسمت آسیایی استانبولقرار گرفته است . این خیابان پر مغازه و رستوران است و از قسمت های توریستی این شهر دور است ولی می توان از میدان تکسیم به راحتی با وسایل حمل و نقل عمومی به این...
 8. S

  خیابان بغداد استانبول

  خیابان بغداد استانبول : خیابان بغداد استانبول خیابانی معروف به طول تقریبی 14 کیلومتر است که به موازات دریای مرمره در قسمت آسیایی استانبولقرار گرفته است . این خیابان پر مغازه و رستوران است و از قسمت های توریستی این شهر دور است ولی می توان از میدان تکسیم به راحتی با وسایل حمل و نقل عمومی به این...
بالا