• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

حجامت،

  1. T

    حجامت در هفتم حریزان، آری یا خیر؟

    حجامت، روشی کارآمد، ارزشمند و غیرقابل انکار در درمانگری به روش طب ایرانی است، اما متاسفانه امروزه شاهدیم در کنار تبلیغات آنچنانی در حجم انبوه، همه مردم را بدون درنظر گرفتن شرایط مختلف به حجامت در روزهایی از سال می‌خوانند یا تقویم هایی را چاپ و در بین عموم منتشر می‌کنند که در آن ها روزهای خوب...
بالا