• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

حسابداری98

  1. maryamgolii

    حسابداری 98. آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

    حسابداری 1. رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی حسابداری 2. کمیته حسابرسی حسابداری 3. شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری حسابداری 4. محرک ها و موانع مربوط به تغییرات اصول حسابداری در مدیریت حسابداری 5. موسسه حسابداری مرتبط به سرمایه حسابداری 7. اصول و حسابداری اختیار خرید...
بالا