برگزیده های پرشین تولز

xslt چیست ؟

  1. Ittl.ir

    XSLT چیست ؟ ( بخش سوم)

    در بخش دوم این مقاله، مفاهیم اولیه XSLT و ضرورت های تبدیل نوع یک سند XML به نوع دیگر اشاره و از این رهگذر جایگاه XSLT تبین گردید . در بخش دوم ، به بررسی جایگاه تکنولوژی XSLT در بین خانواده بزرگ تکنولوژی های مرتبط با XML خواهیم پرداخت . همانگونه که قبلا" اشاره گردید ،XSLT ،توسط کنسرسیوم وب عرضه...
  2. Ittl.ir

    XSLT چیست ؟ ( بخش دوم )

    ر یک بانک اطلاعاتی رابطه ای ، داده ها شامل مجموعه ای از جداول می باشند . داده ها در فایل هائی تخت با فرمت های مورد نظر ذخیره می گردند. قدرت یک بانک اطلاعاتی رابطه ای از ساختمان داده آن نبوده و به زبانی که قادر به پردازش داده ها است(SQL) ، وابسته است . در روشی مشابه، XML ، صرفا" یک ساختمان...
بالا