برگزیده های پرشین تولز

هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

 1. T

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
 2. nasim123

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
 3. Z

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
 4. Z

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
 5. Z

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
 6. Z

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
 7. Z

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند

  هتل بایوک اسکای بانکوک تایلند این هتل 4 ستاره ۸۸ طبقه بلندترین هتل تایلند است و در مرکز بانکوک واقع شده و مشرف به شهر بانکوک می باشد. هتل بایوک دارای یک عرشه دیدبانی و ۶ رستوران می باشد. هتل بایوک اسکای بانکوک در منطقه Pathumwan واقع شده و فقط پنج دقیقه تا ایستگاه قطار Rachaprarop فاصله...
بالا