زندانی مهریه

  1. آسایش گستران

    آیا در قانون سال ۹۹ زندان برای مهریه حذف شده است؟

    زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه زندانی خواهد شد مگر آن که در دادگاه درخواست اعسار دهد. انچه در مورد مهریه و نفقه و اجرت المثل می بایست بدانید در سایت ما می توانید بخوانید و ببینید .
بالا