برگزیده های پرشین تولز

َali pourahmad

  1. Kardan200

    جلوه های ویژه + قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود

    علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری...
  2. Kardan200

    علی پوراحمد کارگردان فیلم علمی تخیلی Time Code در نیویورک

    تصاویری از جدیدترین ساخته ی علمی تخیلی علی پوراحمد کارگردان فیلم Time Code در نیویورک
بالا