منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

جلوه های ویژه + قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود

Kardan200

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
17 دسامبر 2014
نوشته‌ها
25
لایک‌ها
4
سن
36
علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_John_Rise_Ali_Pourahmad_VFX_Hollywood_vfx_Bollywood_vfx_Dubai_vfx_Iran_vfx_VFX_in_Hollywood_VFX_in_Dubai_VFX_in_Bollywood_sci_fi_images_sci_fi_diretors_W6A.jpg

علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود

Caitlin_Burt_John_Rise_Ali_Pourahmad_VFX_Hollywood_vfx_Bollywood_vfx_Dubai_vfx_Iran_vfx_VFX_in_Hollywood_VFX_in_Dubai_VFX_in_Bollywood_sci_fi_images_sci_fi_diretors_W4.jpg


علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_62.jpgعلی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود

Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_60.jpg


علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_55.jpg


علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_John_Rise_Ali_Pourahmad_VFX_Hollywood_vfx_Bollywood_vfx_Dubai_vfx_Iran_vfx_VFX_in_Hollywood_VFX_in_Dubai_VFX_in_Bollywood_sci_fi_images_sci_fi_diretors_CGi_1.jpg

علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_49.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_59.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود

Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_10.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_11.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_42.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_21.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_24.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_48.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_26.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_33.jpg

Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
Caitlin_Burt_Time_Code_Director_Ali_Pourahmad_Pic_14.jpg

علی پوراحمد سوپروایزر ارشد جلوه های بصری و جلوه های ویژه در هالیوود
Before and after vfx - Images of before and after visual effects - Hollywood before and after vfx - Before and after vfx shots
تصاویر جلوه های ویژه +
تصاویر قبل و بعد از استفاده جلوه های ویژه + تصاویر قبل و بعد جلوه های بصری هالیوود
 
Last edited:

BLACKEAGLE

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
30 نوامبر 2014
نوشته‌ها
6
لایک‌ها
1
سن
32
سلام. انجمنی برای آموزش جلوه های ویژه هست؟
 
بالا