برگزیده های پرشین تولز

کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا

  1. N

    کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا

    کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا از جاذبه های تاریخی می باشد که دارای معماری فوق العاده ای است این منطقه از شهر های قدیمی آنتالیا می باشد. در خیابان سنگی کالیسی خانه های چوبی قدیمی و رستوران ها و هتل هایی با سبک دوران عثمانی به چشم می خورد که برای گردشگران تور آنتالیا پر...
  2. A

    کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا

    کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا کالیسی یا بافت قدیمی آنتالیا از جاذبه های تاریخی می باشد که دارای معماری فوق العاده ای است این منطقه از شهر های قدیمی آنتالیا می باشد. در خیابان سنگی کالیسی خانه های چوبی قدیمی و رستوران ها و هتل هایی با سبک دوران عثمانی به چشم می خورد که برای گردشگران تور آنتالیا...
بالا