• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

در انگلیسی

 1. M

  انواع مغازه و فروشگاه در انگلیسی

  انواع مغازه و فروشگاه در انگلیسی . shop دکان/ مغازه . Store فروشگاه . فرق بین Shop و Store در چیست حالا؟؟ Shop : مغازه ی کوچکتر/معمولا" فروش و ارائه خدمات، معمولا" از یک نوع صورت میگیرد. . Store : فروشگاه بزرگتر/معمولا" فروش انواع مختلفی از کالا خواه مرتبط به هم یا نا مرتبط در اینجا موجود است...
 2. M

  فرق و تفاوت و کاربرد بین much و many در انگلیسی

  فرق و تفاوت و کاربرد بین much و many در انگلیسی . Much: فقط با اسمهای غیرقابل شمارش و با فعل مفرد همراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود. اسمهای غیر قابل شمارش مثل: traffic; machinery ; information...
 3. M

  روی اعصاب/ مخ فردی رفتن در انگلیسی

  روی اعصاب/ مخ فردی رفتن در انگلیسی Get on somebody's nerves . مثالها: My younger sister gets on my nerves. خواهر کوچیکه ام میره رو اعصابم. . You're beginning to get on my nerves. داری (شروع میکنی) میری رو اعصابمم هاااا . The noise those children make gets on my nerves. صدایی که اون بچه ها در...
بالا