منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

دستگاه تصفیه آب صنعتی

  1. myro

    کیفیت آب خام مصرفی

    کیفیت آب خام مصرفی کیفیت آب خام مصرفی بهتر است آبی که به عنوان آب تغذیه کننده استخر استفاده می شوددارای کیفیت مطلوب با توجه به معیارها و استانداردهای ذکر شد ه باشد و نیاز به تصفیه آب در حداقل ممکن باشد . بنابراین بطور کلی منبع آب تازه استخر به صورت زیر توصیه شده است. استفاده منابع آب شهری اگر...
بالا