برگزیده های پرشین تولز

hear

  1. M

    فعلهاي عبارتی Phrasal verb با Take

    فعلهاي عبارتی Phrasal verb با Take . take after به یاد آوردن / شباهت داشتن . take away منتقل کردن / جمع کردن چیزی از جایی . take back عقب کشیدن / پس کشیدن . take care مراقب بودن . take down خراب کردن / پیاده کردن . take for اشتباه برایِ . take in گول زدن / کوچک کردن / فهمیدن . take off ترک کردن...
  2. M

    تفاوت و فرق بین Hear و Listen در چیست در انگلیسی

    تفاوت و فرق بین Hear و Listen در چیست در انگلیسی . Hear : شنيدن : وقتيكه چيزي رو ميشنويد؛ خيلي توجه و فكر كردن لازم نيست و در كل كار كنش گري نيست /غير فعال است همچنين Hear كلمه اي غير كنش گر است= Inactive word به عبارتی دیگر؛ میشنوی؛ اما حواس نمیدهی . مثالز: When I leave my home every morning, I...
بالا