• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کلبه هور کیش

 1. ک

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش می باشد که بستر آن صخره ای بوده و برای ماهیگیری گردشگران بسیار مناسب است. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را دو چندان می کند همچنین علاقه مندان به غواصی نیز این قسمت از ساحل کیش را می توانند انتخاب...
 2. Z

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش می باشد که بستر آن صخره ای بوده و برای ماهیگیری گردشگران بسیار مناسب است. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را دو چندان می کند همچنین علاقه مندان به غواصی نیز این قسمت از ساحل کیش را می توانند انتخاب...
 3. ت

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش یکی از دیدنی های بسیار معروف جزیره کیش کلبه هور می باشد.کلبه ور در غربی ترین جزیره کیش واقع می باشد.همچنین آبزیان بسیاری مانند هامور، سرخو، سنگسر، انواع صدف ها و لاکپشت ها را می توان دید.همچنین گردشگران تور کیش می توانند هنگام بازدید ، نیمکت ها، میزها، باربیکیو استفاده کنند. از...
 4. Z

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش در غربی ترین بخش جزیره کیش که بافت آن صخره ای شکل است قرار دارد و هر روزه پذیرای تعداد بسیار زیادی از گردشگران تور کیش می باشد. وجود گونه زیادی از ماهیان, صدف ها, لاک پشت ها و موجودات دریایی باعث شده که گردشگران زیادی از تور کیش برای ماهیگیری کلبه هور را انتخاب کنند...
 5. T

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش در غربی ترین نقطه کیش دماغه ای وجود دارد که از قدیم کلبه هور نامیده می شده است. بستر این دماغه صخره ای می باشد و آبزیان بسیاری مانند انواع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها دیده می شود. در این منطقه فضای تفریحی برای بازدیدکنندگان از جمله آلاچیق، نیمکت ها، میزها، باربیکیو و نورافکنهای بزرگ...
 6. Z

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش در غربی ترین بخش جزیره کیش که بافت آن صخره ای شکل است قرار دارد و هر روزه پذیرای تعداد بسیار زیادی از گردشگران تور کیش می باشد. وجود گونه زیادی از ماهیان, صدف ها, لاک پشت ها و موجودات دریایی باعث شده که گردشگران زیادی از تور کیش برای ماهیگیری کلبه هور را انتخاب کنند...
 7. bilitekish

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش در غربی ترین نقطه کیش دماغه ای وجود دارد که از قدیم کلبه هور نامیده می شده است. بستر این دماغه صخره ای می باشد و آبزیان بسیاری مانند انواع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها دیده می شود. در این منطقه فضای تفریحی برای بازدیدکنندگان از جمله آلاچیق، نیمکت ها، میزها، باربیکیو و نورافکنهای بزرگ...
 8. bilitekish

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش در غربی ترین نقطه کیش دماغه ای وجود دارد که از قدیم کلبه هور نامیده می شده است. بستر این دماغه صخره ای می باشد و آبزیان بسیاری مانند انواع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها دیده می شود. در این منطقه فضای تفریحی برای بازدیدکنندگان از جمله آلاچیق، نیمکت ها، میزها، باربیکیو و نورافکنهای...
 9. hiholiday

  کلبه هور جاذبه پنهان تور کیش

  در غربی ترین بخش جزیره کیش جاذبه گردشگری شگفت انگیزی وجود دارد که کمتر گردشگر تور کیش با آن آشنایی دارد: کلبه هور کلبه هور دماغه ای صخره ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که به دلیل تنوع گونه های دریایی گوناگون مانند انواع ماهی، صدف و لاک پشت، گردشگران این منطقه از کیش را برای ماهیگیری انتخاب...
 10. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که بستر آن صخره ای بوده مسافران تور کیش که علاقه مند به ماهیگیری می باشند اغلب این ناحیه را برای ماهیگیری انتخاب می نمایند. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را چندین برابر می کند, همچنین علاقه مندان...
 11. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که بستر آن صخره ای بوده مسافران تور کیش که علاقه مند به ماهیگیری می باشند اغلب این ناحیه را برای ماهیگیری انتخاب می نمایند. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را چندین برابر می کند, همچنین علاقه مندان...
 12. kishnets

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش در غربی ترین بخش جزیره کیش که بافت آن صخره ای شکل است قرار دارد و هر روزه پذیرای تعداد بسیار زیادی از گردشگران تور کیش می باشد. وجود گونه زیادی از ماهیان, صدف ها, لاک پشت ها و موجودات دریایی باعث شده که گردشگران زیادی از تور کیش برای ماهیگیری کلبه هور را انتخاب کنند...
 13. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش می باشد که بستر آن صخره ای بوده و برای ماهیگیری گردشگران بسیار مناسب است. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را دو چندان می کند همچنین علاقه مندان به غواصی نیز این قسمت از ساحل کیش را می توانند انتخاب...
 14. kishnets

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش در غربی ترین بخش جزیره کیش که بافت آن صخره ای شکل است قرار دارد و هر روزه پذیرای تعداد بسیار زیادی از گردشگران تور کیش می باشد. وجود گونه زیادی از ماهیان, صدف ها, لاک پشت ها و موجودات دریایی باعث شده که گردشگران زیادی از تور کیش برای ماهیگیری کلبه هور را انتخاب کنند...
 15. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که بستر آن صخره ای بوده مسافران تور کیش که علاقه مند به ماهیگیری می باشند اغلب این ناحیه را برای ماهیگیری انتخاب می نمایند. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را چندین برابر می کند, همچنین علاقه مندان...
 16. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که بستر آن صخره ای بوده مسافران تور کیش که علاقه مند به ماهیگیری می باشند اغلب این ناحیه را برای ماهیگیری انتخاب می نمایند. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را چندین برابر می کند, همچنین علاقه مندان...
 17. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش می باشد که بستر آن صخره ای بوده و برای ماهیگیری گردشگران بسیار مناسب است. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را دو چندان می کند همچنین علاقه مندان به غواصی نیز این قسمت از ساحل کیش را می توانند انتخاب...
 18. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که بستر آن صخره ای بوده مسافران تور کیش که علاقه مند به ماهیگیری می باشند اغلب این ناحیه را برای ماهیگیری انتخاب می نمایند. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را چندین برابر می کند, همچنین علاقه مندان...
 19. cc.simin

  کلبه هور کیش

  کلبه هور کیش کلبه هور کیش دماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش است که بستر آن صخره ای بوده مسافران تور کیش که علاقه مند به ماهیگیری می باشند اغلب این ناحیه را برای ماهیگیری انتخاب می نمایند. تنوع ماهیان، صدف ها و لاک پشت ها در این ناحیه جذابیت این تفریح را چندین برابر می کند, همچنین علاقه مندان...
 20. V

  دانستنی های کیش

  بازار مرواريد كيش مركز خريد مروارید با ظاهری زیبا و برگرفته از بناهای دوره هخامنشی ساخته شده و دارای دوازده در ورودی و هشت بازارچه است که هر کدام با اسم‌های ایرانی، آپادانا، پرسپولیس، پاسارگارد، پارس، بیستون، ایران، تیسفون و آریا نام گذاری شده اند تور کیش تابستان 95 از این مکان دیدن کنید.
بالا