برگزیده های پرشین تولز

ماه چین

  1. rastin70

    آموزش خشک کردن زعفران

    آبان‌ماه که می‌شود شور و شوقی زاید‌الوصف مزارع زعفران را فرا می‌گیرد. هر کس در این روزها مشغول کاری است، عده‌ای مشغول برداشت‌ گل‌های زعفران، عده‌ای مشغول پاک کردن زعفران و عده‌ای نیز مشغول خشک کردن زعفران برداشت شده هستند. سرعت در انجام این پروسه تاثیر مستقیمی در افزایش کیفیت زعفران تولیدی...
بالا