برگزیده های پرشین تولز

ژنتیک

  1. سرندی پیتی

    مطالعه ژنتیکی شواهدی را نشان می دهد که ما هنوز در حال تکامل هستیم

    مطالعه ژنتیکی شواهدی را نشان می دهد که ما هنوز در حال تکامل هستیم "اگر تکامل واقعی باشد، چرا ما هنوز در حال تکامل نیستیم؟" این یکی از استدلال های اصلی در برابر تکامل است که شما ممکن است از مردم بشنوید. تکامل این فرآیند بسیار تدریجی است که همه چیز به نظر حتی نامرئی میاید ، اما اگر...
  2. H

    کتب , مقالات و معرفی سیستم های تمرینی در بدنسازی

    نشر از جانب(بغل):انجام اين حركت براي تحت فشار قرار دادن بخش مياني عضله دلتوئيد بسيار موثر و مفيد ميباشد عضله ذوذنقه اي (كول)و همچنين قسمت جلويي عضله دلتوئيد نيز به هنگام اين حركت ،مورد فشار قرار ميگيرند.اين حركت را ميتوان به دو صورت نشر از بصورت نشسته و نشر از جانب به صورت ايستاده انجام داد...
بالا