برگزیده های پرشین تولز

hasport37

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 دسامبر 2015
نوشته‌ها
8
لایک‌ها
8
سن
34
نشر از جانب(بغل):انجام اين حركت براي تحت فشار قرار دادن بخش مياني عضله دلتوئيد بسيار موثر و مفيد ميباشد
عضله ذوذنقه اي (كول)و همچنين قسمت جلويي عضله دلتوئيد نيز به هنگام اين حركت ،مورد فشار قرار ميگيرند.اين حركت را ميتوان به دو صورت نشر از بصورت نشسته و نشر از جانب به صورت ايستاده انجام داد.

نشر از جانب بصورت ايستاده

75212818689872180376.gif


به ادامه مطالب برويد


نشر از جانب بصورت نشسته

نشر از جانب سيم كش:انجام اين حركت براي بخش مياني عضله دلتوئيد مناسب است . اين حركت بيشتر در زمان نزديك مسابقات و به منظور تفكيك عضلاني انجام ميشود.[/CENTER]

35685465349308705234.gif


پرس سرشانه با دمبل:اين حركت براي قسمتهاي جلويي و مياني عضله دلتوئيد مفيد بوده و همچنين عضلات كول و پشت بازو و بخش بالايي عضله بزرگ سينه اي نيز با انجام اين حركت تحت فشار قرار ميگيرند.
اين حركت را ميتوان به صورت ايستاده و نشسته بر روي ميز انجام دادو به چند صورت (پرس سرشانه كف دستها رو به جلو) و (پرس سرشانه دمبل موازي) و.... انجام داد.

پرس سرشانه نشسته كف دستها رو به جلو

99446669501746693750.gif


ايستاده كف دستها رو به جلو

22496580970352650403.gif


بصورت يك در ميان

96894225947865888349.gif


ايستاده تك دست

69023094110027206999.gif


سرشانه هالتر از جلو:اين حركت براي ناحيه جلويي و مياني عضله دلتوئيد مناسب ميباشد.و به دو صورت نشسته و ايستاده ميتوان انجام داد.

بصورت نشسته

807601835612471692201.gif


بصورت ايستاده (با گرفتن كمك از پا براي استفاده از وزنه هاي سنگين)پرس سرشانه دستگاه

62502757159074878110.gif
 

hasport37

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 دسامبر 2015
نوشته‌ها
8
لایک‌ها
8
سن
34
37988482205398654304.jpeg


سرشانه (دلتوئيد):عضلات سرشانه مهمترين عضله در اندام يك بدنساز را بازي ميكند ،چرا كه از تمامي زوايا قابل مشاهده هستند.
شما ممكن است بدنسازان حرفه اي با ضعف در ناحيه بازو ،زيربغل،پا و... ببينيد اما بدنسازي كه در ناحيه سرشانه دچار ضعف باشد هيچ شانسي براي رقابت نخواهد داشت .
بايد بدانيد كه عضلات بازو يا زيربغل را ميتوان از ديد داوران به نحوي پنهان كرد اما عضلات سرشانه ضعيف را به هيچ وجه نميتوان از ديد انها دور نگاه داشت .
از مهمترين و پرطرفدارترين حركات براي افزايش حجم اين عضله ،حركات سرشانه هالتر از پشت ،سرشانه هالتر از جلو و نشر از جانب را ميتوان نام برد.
حركات مناسب براي افزايش حجم:سرشانه هالتر از پشت ،كول هالتر ،نشر از جانب،نشر خم ،نشر از جلو با دمبل ، سرشانه هالتر از جلو
حركات مناسب براي تفكيك عضلاني:نشر از جانب با سيم كش،نشر خم با سيم كش،كول با سيم كش

به ادامه مطالب برويد


تمرينات قسمت جلويي سرشانه
سرشانه هالتر از جلو ( پرس نظامي ):اين حركت براي ناحيه جلويي و مياني عضله دلتوئيد مناسب ميباشد.و به دو صورت نشسته و ايستاده ميتوان انجام داد.

نشسته

80760183561247169220.gif


نشسته با دستگاه اسميت

74575217835110846337.gif


نشر از جلو:انجام اين حركت براي ناحيه جلويي عضله دلتوئيد مناسب ميباشد،همچنين ناحيه مياني اين عضله و عضله ذوزنقه اي نيز مورد فشار قرار ميگيرند.اين حركت را ميتوان به چند صورت نشر از جلو دمبل ، نشر از جلو هالتر ،نشر از جلو سيم كش و ... انجام داد .

نشر از جلو با دمبل جفت دست

75338640055579264580.gif


نشر از جلو با دمبل بصورت تك تك (متناوب)

18991734347245817680.gif

نشر از جلو با دمبل بر روي ميز شيب دار

87106452626648117301.gif


نشر از جلو با هالتر

51217211189710584209.gif


نشر از جلو با صحفه(وزنه)

41847808643883910974.gif


نشر از جلو با سيم كش:اين حركت به بخش جلويي و مياني عضله دلتوئيد فشار وارد ميكند. عضله كول (آموزش بدنسازی ذوزنقه اي) نيز ضمن انجام اين حركت ،تمرين داده ميشوند.انجام اين حركت به تفكيك هر چه بيشتر بين بخش جلويي و بخش مياني دلتوئيد كمك ميكند و از اين لحاظ انجام ان در فضل مسابقات مفيد است.

19347989838106172389.gif
 

hasport37

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 دسامبر 2015
نوشته‌ها
8
لایک‌ها
8
سن
34
a3r882ds44z7ttxjehsz.jpg


به جريان انداختن توپ از محل مجاز زمين توسط يك بازيكن بر طبق مقررات خاص ”سرويس“ ناميده مى‌شود.براى فراگيرى هرچه بهتر فنون بايد از همان ابتدا آموزش تمرينات به‌صورت هدف‌دار ارائه شود، خصوصاً براى سرويس اين قاعده از اولويت بيشترى برخودار است. نكته مهم دقت در اندازه پرتاب توپ مى‌باشد. زيرا چنانچه پرتاب توپ بيش از اندازه يا برعكس صورت گيرد حداقل سرويس زننده با دو مشكل مواجه مى‌شود:

به ادامه مطالب برويد

۱. همزمانى مطلوب بين دست ضربه و توپ حاصل نمى‌شود.

۲. محل موردنظر توپ (زير و پشت آن) دقيقاً براى وارد كردن ضربه شناسائى نمى‌شود.انواع سرويس
الف . سرويس ساده:

ساده‌ترين نوع سرويس در واليبال سرويس ساده است، ولى بايد توجه داشت چنانچه در اجراء اين مهارت به اصول تكنيكى آن توجه نشود، فراگير نخواهد توانست اين سرويس را به‌طور صحيح اجراء نمايد. بنابراين لازم است در هنگام اجراء فن به اين نكات توجه شود:- افراد راست دست، پاى چپ خود را در جلو قرار مى‌دهند و افراد چپ دست عكس اين حالت را رعايت مى‌كنند.- براى تعادل بيشتر لازم است با خم كردن مفصل زانوها مركز نقل را به زمين نزديك كرد.- اندازهٔ پرتاب توپ بايد به نحوى باشد كه بين اجراء ضربه و رها شدن توپ همزمانى به‌وجود آيد.- بالاتنه به سمت جلو متمايل و با دست كاملاً كشيده به توپ ضربه وارد مى‌شود.- دقت كنيد كه ضربه بايد به زير توپ و متمايل به پشت آن و با سطح بيشتر دست (كف و انگشتان) به توپ وارد شود.- در هنگام اجراء سرويس از انتقال وزن بدن از پاى عقب به پاى جلو استفاده شود. (تصوير زير) شما را در زدن ضربهٔ صحيح كمك مى‌كند.311.gif
- تمرينات سرويس ساده:

۱. بدون توپ:

فراگيران ابتدا در پشت خط انتهائى زمين با رعايت فاصله موردنياز مستقر مى‌شوند (چنانچه تعداد نفرات زياد باشند استفاده از ساير خطوط زمين براى تمرين بدون توپ بلامانع است). آنگاه با فرمان مربى نحوهٔ اجراء سرويس ساده تمرين مى‌شود و در اين حالت مربى به اصلاح حركات تمام فراگيران مى‌پردازد.۲. با توپ:

تعدادى از فراگيران در پشت خط انتهائى مستقر مى‌شوند و در مقابل هر يك از آنها به فاصله تقريبى ۵ متر گروه ديگرى از فراگيران قرار مى‌گيرند. مربى از فراگيران مى‌خواهد كه سرويس ساده را تمرين كنند. آنگاه به اصلاح حركت آنان مى‌پردازد. فراگيران بايد توجه كنند كه نفرات مقابل آنها به‌عنوان يك هدف معيار محسوب مى‌شوند. تصوير زير به خوبى نحوهٔ صحيح تمرين را نشان مى‌دهد.321.gif
وقتى اطمينان حاصل شود كه فراگيران تمرين را به‌صورت صحيح انجام مى‌دهند، به دستور مربى فاصلهٔ بين فراگيران زياد و زيادتر مى‌شود و در نهايت هر دو گروه در دو انتهاى زمين مقابل يكديگر قرار مى‌گيرند و در واقع سرويس ساده را از محل قانونى به اجراء درمى‌آورند.ب .سرويس تنيسى (آبشارى):

اين سرويس در وضعيت‌هاى مختلف قابل اجراء است: در حالت ثابت، در حال حركت و به‌صورت پرش.براى اجراء اين فن در وضعيت ثابت (در جا) مى‌توان به اين موارد توجه داشت:- وضعيت ايستادن فراگير و شيوهٔ خم كردن پا از مفصل زانو مانند سرويس ساده مى‌باشد.- ارتفاع پرتاب توپ براى ايجاد همزمانى و هماهنگى بين دست ضربه و توپ به اندازهٔ طول دست به اضافه قطر توپ (۲۰ سانتى‌متر) مى‌باشد.- پس از پرتاب توپ به هوا، دست عقب مى‌رود و بدن نسبت به تور داراى قوس محدّب است. ولى در هنگام زدن ضربه عكس اين حالت اتفاق مى‌افتد، يعنى بدن سرويس‌زننده از حالت محدب به مقعر تغيير وضعيت مى‌دهد.- در لحظه ضربه زدن به توپ، دست كاملاً مستقيم و بدون هيچ زاويه‌اى در مفصل آرنج اين فن اجراء مى‌شود. دست سرويس‌زننده به بالاى توپ و متمايل به پشت آن اصابت مى‌كند.- مى‌توان در حالت طبيعى از همه قسمت‌هاى دست (مچ، كف و پنجه‌ها) براى ضربه‌ زدن به توپ استفاده كرد.- نكتهٔ مهم نحوهٔ پرتاب توپ است. اين پرتاب بايد كاملاً در مسير حركت دستِ ضربه باشد. در غير اين صورت سرويس را نمى‌توان به محل دلخواه ارسال كرد. تصاوير زير مراحل اجراء اين سرويس را نشان داده است.321.jpg
32b.gif
- تمرينات سرويس تنيسى (آبشار):

۱. بدون توپ:

در اين تمرين از فراگيران خواسته مى‌شود كه در منطقهٔ مجاز سرويس (پشت خط انتهائى زمين) مستقر شوند و موارد فنى سرويس آبشار ر ابتدا در ذهن مرور كرده، سپس به توپ فرضى ضربه بزنند. مطمئناً در اين مرحله از آموزش، مربيان فرصت بيشترى براى اصلاح حركات فراگيران پيدا مى‌كنند.۲. با توپ:

در اين تمرين مانند سرويس ساده از فراگيران مى‌خواهيم كه با رعايت فاصله مناسب از يكديگر در پشت خط انتهائى زمين مستقر شوند. گروه ديگرى از فراگيران در فاصله ۵ مترى در داخل زمين مقابل آنها قرار مى‌گيرند. در اين وضعيت فراگيران براى نفر مقابل خود به‌عنوان هدف مى‌باشند كه لازم است، سرويس (آبشارى) درست در جهت آنها ارسال شود. فاصلهٔ فراگيران پس از اطمينان از اجراء صحيح تكنيك زياد مى‌شود و در نهايت هر دو گروه از انتهاى زمين در تكرارهاى متوالى به اجراء سرويس مى‌پردازند. اين تمرين در تصوير زير به‌صورت سرويس ساده نشان داده شده است.تعدادى از فراگيران در انتهاى سمت راست زمين و تعداد ديگرى در انتهاى سمت چپ مستقر مى‌شوند. ابتدا از آنها خواسته مى‌شود كه به‌طور دلخواه هر يك از سرويس‌هاى (ساده ـ تنيسى) را تمرين كنند. آنگاه براى افزايش دقت در فراگيران، از آنان خواسته مى‌شود كه به داخل زمين رفته، به‌عنوان هدف سرويس‌هاى مقابل را دريافت نمايند. پس از اجراء تكرارهاى متوالى بايد محل آنان تغيير كند (تصوير زير)331.gif
نكات ايمنى
هنگام تمرين سرويس، خصوصاً سرويس آبشاري، فراگيران بايد كاملاً عضلات كتف را گرم كنند. زيرا در غير اين صورت فشارهاى وارد بر كتف احتمال به‌وجود آوردن آسيب‌هاى شايع اين عضو را فراهم مى‌سازد.- به فراگيران تذكر داده شود كه در هنگام تمرين، همواره متوجه ارسال توپ سرويس شدهٔ بازيكنان مقابل باشند، تا توپ به‌طور ناگهانى به سر و صورت آنها اصابت نكند.- پس از اتمام تمرينات، دقت شود تا كليه وسايلى كه از آنها به‌عنوان هدف استفاده شده از زمين خارج شود، تا در ادامهٔ تمرين اين وسايل براى فراگيران مشكلى فراهم نسازد.- به فراگيران يادآورى شود كه پس از اجراء سرويس (ضربه زدن به توپ در آموزش اليبال) دست خود را به‌دنبال توپ تا ناحيه ران ادامه دهند. اين امر موجب مى‌شود كه عضلات كتف در مسير صحيح حركت كند و از وارد آمدنِ آسيب بر اين عضو جلوگيرى نمايد.
 
Last edited by a moderator:

hasport37

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 دسامبر 2015
نوشته‌ها
8
لایک‌ها
8
سن
34
wumvxjt3lz2mkrxujtbg.jpgصحبت هاي متخصص تناسب اندام در مورد يوگا و كاهش وزن!
آيا براي اينكه گذشته‌ي بد خود و دردهاي جسمي كه داشته ايم را فراموش كنيم مي‌توانيم به يوگا روي آوريم يا اين كه بايد آزار ببينيم؟


آيا براي اينكه گذشته‌ي بد خود و دردهاي جسمي كه داشته ايم را فراموش كنيم مي‌توانيم به يوگا روي آوريم يا اين كه بايد آزار ببينيم؟ خانم مارتيكا هينر در اين مورد توصيه هايي به شما دارند!

به ادامه مطالب برويدسوال:
من زندگي بسيار بدي داشتم و در پنج سال گذشته متحمل دردهاي جسمي بسياري شده ام آيا مي‌توان از اين درد و رنجي كه داشته ام و مرا براي مدت مديدي بر روي تخت در خانه‌انداخته بود رهايي يابم آيا يوگا مي‌تواند در اين راه مرا همراهي كند ؟

پاسخ :
افراد بسياري هستند كه به دليل بيماري جسمي يا روحي كه دارند مجبورند مدت‌هاي زيادي را در خانه به سر ببرند ، مانند اين خانم كه به دليل بيماري كه داشته‌اند مجبور شده‌اند مدت زيادي را در منزل و بر روي تخت شان باشند . مهم ترين مساله اين موضوع مي‌باشد كه بعد از گذشت اين همه ي مدت اين خانم اميد خود را از دست نداده است و باز مي‌خواهد بر روي پاهاي خود بايستد علي رغم اين كه مدت زيادي را بر روي پاهاي خود نبوده است ، همه ي بيماران روحي و جسمي بدين سبك رفتار نمي‌كنند در حالي كه همه بايد به زندگي شان اميدوار باشند . اما چرا يوگا؟ بسياري از اقراد ورزش‌هاي ديگري را مثل پياده روي ، ايروبيك و ... را انتخاب مي‌كنند و فقط به نظرشان مي‌رسد كه از لحاظ جسمي خسته مي‌شوند و اين ورزش‌هاي براي شان هيچ فايده اي ندارد،به همين دليل به سمت يوگا روي مي‌آورند زيرا يوگا ورزش ذهن است و نه تنها جسم را خسته نمي‌كند بلكه نيروي دوباره اي را نيز به انسان مي‌بخشد . يوگا مانند ياد گرفتن يك مهارت مي‌باشد براي اين كه بتوانيد گذشته خود را فراموش كنيد و ذهن ‌تان را از مسائلي كه شما را آزار مي‌دهند برهانيد .

در مقاله اي كه در مجله ي پزشكي آمده است ، حتي پا را فراتر نهاده‌اند و از يوكا به عنوان مرحمي براي دردهاي مزمن و قديمي ياد كرده‌اند . از آنجايي كه در زندگي‌هاي امروزي تمام افراد داراي اغتشاشات ذهني مي‌باشند ، به تمام اشخاص توصيه مي‌شود كه حتي براي يك بار هم كه شده به كلاس‌هاي يوگا بروند .محققان اقرادي را كه داراي يك نوع عارضه بودند را به دو گروه تقسيم كردند، در يك گروه ورزش ايروبيك را اعمال كردند و در گروه ديگر يوگا . افرادي كه ورزش يوگا را انجام داده بودند به تناسب بيشتر از افرادي كه ورزش ايروبيك را انحام مي‌دادند ، از لحاظ ذهني تخليه شده بودند.

البته تنها تفاوتي كه بين اين دو ورزش وجود دارد به همين ترتيب مي‌باشد و گرنه اين دو ورزش هيچ تفاوني با هم ندارند ، بسياري از افراد با تصوري غلط فكر مي‌كنند كه تنها با كلاس‌هاي ايروبيك و يا كلاس‌هاي ورزشي كه بايد در آن جنب و جوش داشته باشند لاغر مي‌شوند و تناسب‌اندامشان حفظ مي‌شود اما برعكس حتي با ورزش‌هايي مانند يوگا نيز مي‌توانيد وزن‌تان را كم كنيد و لاغر شويد .

جنبه‌هاي مثبت در يوگا :
با ورزش يوگا شما مي‌توانيد به راحتي بر روي عضله‌هاي بدن‌تان و اعصابي كه در جاي جاي بدن‌تان قرار دارند تسلط داشته باشيد و كارهاي‌تان را به سادگي انجام دهيد.معمولا افرادي كه با رژيم‌هاي غذايي لاغر مي‌شوند، بعد از مدتي دچار ضعف اعصاب مي‌شوند . اما افرادي كه با يوگا وزن شان را كم مي‌كنند نه تنها دچار ضعف اعصاب نشده‌اند بلكه قدرت تفكر و نوآوري شان نيز افزايش مي‌يابد.

يوگا مانند يك قرصي مي‌باشد كه بعد از خوردن آن دردهاي محو مي‌شوند و اين احساس براي افرادي كه دجار درد هستند چفدر لذت بخش مي‌باشد . در ورزش‌هاي ديگر هنگامي كه فرد به يك حد بالايي برسد متوقف مي‌شود و ادامه راه برايش سخت مي‌شود اما با ادامه دادن يوگا و رسيدن به سطح بالا ميل به ادامه و يادگيري هر چه بيشتر در انسان متولد مي‌شود.

يوگا ورزشي مي‌باشد كه كاملا قدمت دارد و از ساليان خيلي دور نيز اين ورزش متدوال بوده است اما به نوعي متفاوت تر از امروز . حتي اگر نخواهيد و تمايل نداشته باشيد كه به كلاس‌هاي بيرون برويد شما مي‌توانيد از دي وي دي‌هاي كه در بازار وجود دارد استفاده كنيد و بتوانيد اين ورزش ذهني را به سادگي ياد بگيريد.

با يوگا قد بلند شويد

يوگا يكي از ورزش‌هاي محبوب و روش‌هاي مديتيشن است كه بر پايه تعادل و كنترل انجام مي‌شود. يوگا به دليل كشيدگي كه در ستون فقرات ايجاد مي‌كند مي‌تواند باعث افزايش قد مي‌شود.

افرادي كه يوگا كار مي‌كنند افزايش قد بيشتري نسبت به افراد عادي دارند، زيرا اين افراد بدن خود را در حالت بهتري نگه مي‌دارند و ستون فقرات‌شان كشيده مي‌شود. يوگا يكي از بهترين فعاليت‌ها براي رشد سريع‌تر است و فوايد زيادي براي يوگا كاران دارد. يوگا تعادل بدن را برقرار مي‌كند و استقامت و انعطاف پذيري را افزايش مي‌دهد. هر حركت در يوگا يك خاصيت به خصوص دارد. يوگا انواع مختلف دارد كه همه آنها نتايج غير قابل باوري دارند.

با كمك تكنيك‌هاي تنفسي و اين قضيه كه مفاصل با دامنه كامل حركت مي‌كنند، عضلات دچار سوزش زيادي نمي‌شوند. يوگا طرز نگه داشتن بدن را تغيير مي‌دهد و قد را بلندتر مي‌كند. با انجام يوگا عضلات محكم‌تر مي‌شوند.

همچنين يوگا باعث آرامش بيشتر و خواب بهتر مي‌شود. هاتا يوگا پايه انواع يوگاست كه با آرامي و با كنترل انجام مي‌شود. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه با وجود اظهارنظرهايي كه درباره تاثير برخي رشته‌ها در افزايش قد مي‌شود، اما هنوز متخصصان فيزيولوژي به طور كلي به اين نتيجه نرسيده‌اند كه ورزش ارتباط مستقيمي با افزايش قد داشته باشد.


3 حركت جادويي براي كوچك كردن شكم
188558.jpg

در كنار داشتن يك رژيم غذايي مناسب و متعادل بايد چند حركت ورزشي را روزانه انجام دهيد تا به كوچك شدن شكم شما كمك كند و زودتر نتيجه بگيريد.


كوچك كردن شكم تنها با رژيم غذايي امكان پذير نيست.در كنار داشتن يك رژيم غذايي مناسب و متعادل بايد چند حركت ورزشي را روزانه انجام دهيد تا به كوچك شدن شكم شما كمك كند و زودتر نتيجه بگيريد.
تكنيك حركت :
* ابتدا بنشينيد و زانوها را خم كنيد و پاشنه ها را روي زمين بگذاريد .
* در پشت كمر يك توپ پيلاتس ( كوچك ) يا چيزي شبيه آن قرار دهيد و به آن تكيه دهيد .
* دستها را در مقابل سينه دستها را دراز كنيد با آرنج صاف و كف دستها رو به زمين .
* سپس بآرامي دستها به پهلوها ببريد مانند بال باز كردن .
* ۱۵ - ۵ بار اين حركن را تكرار نماييد .
up_c1badee9bbbf543521f549a649277239.jpg

up_490024ccb56cd2453b0b1f76e76400dc.jpg

تكنيك حركت :
* به پشت دراز بكشيد يك تيوپ يوگا يا چيزي مانند آن مثلا يك كوسن در زير باسن ناحيه ي استخوان خاجي قرار دهيد .
* زانوها را خم كنيد سپس بسمت سينه بياوريد .آموزش یوگا و دستها را در كنار بدن بحالت ارنج صاف قرار دهيد .
* با يك دم زانوها را صاف كنيد و سپس توام با بازدم جم كرده و به سينه بياوريد .
* اين حركت را ۱۵ - ۱۰ بار تكرا نماييد .
up_a134e452b8eece907cfb8f031a575c3d.jpg

up_452b7f08d445876c0ace7b40e591b23d.jpg

تكنيك حركت :
اين حركت را در دو مرحله انجام دهيد:
ابتدا بر روي زمين دراز بكشيد و سپش دستها و پاهاي خود را مطابق شكل به حركت در آوريد.
دقت كنيد به كمرتان نبايد زياد فشار بيايد.
up_8e189af6d0100f34a119a535fa89e519.jpg
 

hasport37

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
12 دسامبر 2015
نوشته‌ها
8
لایک‌ها
8
سن
34
pic_relaxation1.gif


ريلكسيشن (تمدد اعصاب)

اولين قدم دريوگا يادگيري آرامش دادن به ذهن و جسم است.در اينجا ياد مي گيريم كه چرا ريلكسيشن در تمرين يوگا ضروري است و تكنيكهاي مختلف ريلكسيشن را ياد مي گيريم كه ....

ريلكسيشن


حركات يوگا - ريلكسيشن (تمدد اعصاب)

اولين قدم در

يوگا
يادگيري آرامش دادن به ذهن و جسم است.در اينجا ياد مي گيريم كه چرا ريلكسيشن در تمرين يوگا ضروري است و تكنيكهاي مختلف ريلكسيشن را ياد مي گيريم كه چگونه جسم و روح را آرامش مي دهند. در اينجا با ريلكسيشن (تمدد اعصاب ) كه بخش ضروري يوگا است آشنا مي شويم.براي تمدد اعصاب بايد از نظر روحي،فيزيكي و جسمي آماده شويم. براي آرامش دادن به جسم شما مي توانيد از ساواشانا (جسد) استفاده كنيد.در اين حركت روي زمين دراز مي كشيم و هر قسمت بدن را ابتدا منقبض كرده و سپس رها مي سازيم.اين عمل را Tense و Relax مي گوييم.تا زمانيكه بدن خود را منقبض نكرده باشيم متوجه آرامش بوجود آمده بعد از آن نمي شويم.

به مرور زمان با انجام اين عمل ذهن به ماهيچه ها ياد مي دهد كه منقبض شوند و به شما تلقين مي شود كه آنها را رها سازيد.با تمرينهاي روزانه كم كم ياد مي گيريد كه ذهن ناخودآگاه خود را براي كنترل ماهيچه هاي غير ارادي نظير قلب ، سيستم گوارش و باقي ارگانها نيز بكار ببريم.

حركت جسد

حركت جسد از شكم

روي شكم دراز بكشيد، پاها از هم فاصله داشته باشند و انگشتان شصت پا با هم تماس داشته و پاشنه هاي پا در جهت مخالف باشند.سر را روي دستانتان بگذاريد .بدن
pic_relaxation1.gif

ريلكسيشن
را بكشيد و عمل Tense و Relax را انجام دهيد.با هر دم احساس مي كنيد كه در زمين فرو مي رويد. اين حركت را بعد از هر آسانا كه بر روي شكم تاثير دارد (كبري و ...) انجام دهيد و به تناوب سر را سمت راست و چپ قرار دهيد.

حركت جسد از پشت

به پشت دراز بكشيد و دستها و پاها را از بدن جدا كرده و با فاصله روي زمين قرار دهيد.كف دستها رو به بالا.زانوها و انگشتان پا به سمت بيرون بچرخند.چشمان خود را ببنديد و خيلي عميق نفس بكشيد.
pic_relaxation2.gif

ريلكسيشن
تنفس شكمي

براي اينكه از تنفس صحيح خود آگاه شويد دستان خود را روي شكم بگذاريد و انگشتانتان را در هم حلقه كنيد . با دم صحيح دستها بايد از هم جدا شوند و شكم بالا بيايد.
pic_relaxation3.gif
ريلكسيشن
pic_relaxation4.gif


ريلكسيشن
ريلكسيشن آخر
تمرينات

يوگا
به شما كمك مي كند تا بدن خود را بهتر بشناسيد،انقباضات آن را متوجه شويد و آنها را رها سازيد.در آخر هر جلسه

يوگا
حداقل 10 دقيقه را به ساواشانا اختصاص دهيد.در اين زمان شما هر قسمت از بدن را منقبض نموده و سپس رها سازيد.اين حركت را از پاها شروع كرده و كم كم به قسمتهاي بالاتر بياييد.سپس ذهن را به اندامهاي بدن بفرستيد و به آنها توجه نماييد.كم كم در سكوت ذهن غرق مي شويد. براي اينكه به ذهن خود آگاه خود برگرديد به آرامي انگشتان دست و پا را حركت دهيد. نفس عميق بكشيد و همراه بازدم به يك سو غلتيده و بنشينيد.

پاها

پاي راست را بلندكنيد ،انگشتان پا را به جلو بكشيد چند لحظه نگه د
pic_relaxation5.gif

ريلكسيشن
اريد سپس آن را رها سازيد. اين حركت را روي پاي ديگر نيز انجام دهيد.

دستها و بازوها

دست راست را بلند كنيد، انگشتانتان را مشت نماييد سپس رها سازيد.با دست ديگر نيز اين حركت را انجام دهيد.
pic_relaxation6.gif

ريلكسيشن
لگن

لگن را منقبض كرده ، باسن را بالا بياوريد و نگه داريد.
pic_relaxation8.gif

ريلكسيشن
بدن خود را رها كنيد.
قفسه سينه

قفسه سينه و كمر خود را منقبض كنيد و از زمين بلند كنيد.سپس قفسه سينه را رها كنيد.
pic_relaxation9.gif

ريلكسيشن
شانه ها

شانه ها را به گوشهايتان نزديك كنيد.آنها را رها كنيد.دستها را كنار بدن قرار دهيد و رها كنيد.
pic_relaxation10.gif
ريلكسيشن
سر
چانه را جمع كنيد و سر را به آرامي از يك سمت به سمت ديگر بچرخانيد.سر را وسط قرار دهيد و آن را رها كنيد.
pic_relaxation11.gif

ريلكسيشن
بعد از اينكه اين حركات را انجام داديد ، با چشم ذهن بصورت ذهني حركات را مرور نماييد.از پايين بدن به بالا شروع كنيد به عنوان مثال در ذهن بگوييد:پاهايم را منقبض مي كنم ، حالا رها مي كنم.دستهايم را منقبض مي كنم ، رها مي كنم و .....و همينطور اعضاء و ارگانهاي دروني را نيز بصورت ذهني منقبض كرده و رها مي كنيم.با هر دم احساس مي كنيد كه امواجي از اكسيژن وارد پاهايتان مي شود . با هر بازدم احساس مي كنيد كه همه انقباضات از بدن شما خارج مي شود.ذهن خود را آرام سازيد.
منبع سيمرغ


انتهاي ستون فقراتي صحيح و صاف نتيجه هر وضعيت صحيح مي باشد. در وضعيت صندلي انتهاي ستون فقرات و پاها نيرومند شده و قفسه سينه و شكم منبسط مي شود.
1. در وضعيت كوه(آموزش یوگا تاداسانا) مي ايستيد.
chair-pose1-step1.gif

وضعيت صندلي 1
2.

بازوها را كشيده ، ستون فقرات را به سمت بالا بكشيد.
chair-pose1-step2.gif

وضعيت صندلي 1
3.

زانوها را خم كرده و قسمت بالاي بدن را در زاويه 45 درجه نگه داريد.
chair-pose1-step3.gif

وضعيت صندلي 1
در اين وضعيت انتهاي ستون فقرات بايد صاف و كشيده باشد.اجازه دهيد كه وزن قسمت بالاي بدن در لگن خاصره فرو رفته كه در اين صورت ماهيچه هاي پا آرام مي شوند و وزن بدن مستقيم به زمين مي رود. قفسه سينه به آرامي به سمت شكم مي آيد. به آرامي نفس مي كشيم و بر روي حركت تمركز مي كنيم.
محل تاثير حركت:
• رانها
موارد درماني:
• صاف بودن كف پا
فوايد حركت:
• نيرو بخشيدن به قوزك پا،رانها و ستون فقرات
• كشش در ماحيه شانه ها و قفسه سينه
• تحريك ارگانهاي شكمي ، ديافراگم و قلب
• كاهش صاف بودن كف پا
موارد منع حركت:
• سردرد
• بي خوابي
• فشار خون پايين

تهيه و ترجمه:مهرنوش نصوري
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
تحقیقات نشان داده است حتی با تردمیل بدون موتور هم شما می توانید وزن کم کنید. زیرا این وسیله امکان انجام ورزش دو که مادر همه ورزش ها است را در فضای کوچکی مانند آپارتمان فراهم می کند. در تردمیل بدون موتور وقتی با قدرت وزن و پاهای خود تسمه را می چرخانید بدن کالری بیشتری می سوزاند، در نتیجه چربی های شکمی تا حد مطلوبی ناپدید می شوند. اما این کار بیش از هر چیز یک تمرین قدرتی برای پاها محسوب می شود ومتاسفانه کاربر نمی تواند تاثیرات ورزش را بر نقاط مختلف بدن خود متمرکز کند یا به روشهای مختلفی راه برود و بدود.

صرف نظر از این موضوع استفاده از تردمیل بدون موتور مقرون به صرفه تر است. چون برق مصرف نمی شود و ارزان تر است. به راحتی نیز حمل و نگهداری می شود. اما از طرفی نمی توانید سرعت حرکت خود را بر روی این تردمیل ها تنظیم کنید.هیچ دکمه ای برای توقف اضطراری هم وجود ندارد.بلکه برای توقف اضطراری می بایست با مهارت دستگیره ها را گرفته و پایین بپرید.البته در هنگام استفاده از تردمیل موتوری هم باید مراقب باشید تا در هنگام تمرین با سرعت بالا یا توقف، تعادل خود را از دست ندهید. در تردمیل های برقی یا موتوری معمولا شما یک مانیتور کامپیوتری در پیش رو دارید که ضربان قلب، سرعت، مقدار کالری سوزانده شده، زاویه شیب و ... را نشان می دهد.

شیب تردمیل بسیار حائز اهمیت است و اغلب در نوع موتوری آن شیب بهتر و آسانتر تنظیم می شود. در ضمن اگر کودک خردسال در منزل دارید باید بدانید بیشتر تردمیل های الکترونیکی کلید قفل محافظتی دارند.

هرگاه شما بیش از آنچه می خورید کالری مصرف کنید، وزن از دست خواهید داد. اما برای اینکه بتوانید بدن را به شکل دلخواه خودتان در آورید به چیزی بیش از کاهش وزن نیاز دارید. به همین خاطر به سراغ بدنسازی می رویم.

کار با تردمیل با موتور یا بی موتور وزن بدن شما را کاهش می دهد. اما در کنار آن باید فکری هم برای سفت کردن عضله های شکم و سایر اعضای بدن داشته باشیم. انجام تمریناتی نظیر دراز و نشست و حرکات کششی به فرم دهی بدن بسیار کمک خواهد کرد. یعنی در هفته حداقل یک روز به جای کار با تردمیل به این نوع تمرینات بپردازید. حتما به خاطر داشته باشید در هنگام پیاده روی یا دویدن، چه در محیط بیرون و چه بر روی تردمیل از کفش مناسب استفاده کنید و هرگز بدون کفش بر روی تردمیل نروید. میزان نرمی و انعطاف پذیری سطح تردمیل به هدف شما در ورزش بستگی دارد. اگر تنها به دلیل داشتن تناسب اندام از تردمیل استفاده می کنید، نرمی پوشش کف آن به محافظت از عضلاتتان کمک می کند.

داشتن **** غذایی مناسب در روند کاهش وزن تاثیر به سزایی خواهد داشت. هرگز فراموش نکنید در هنگام ورزش آب بنوشید. در هنگام استفاده از تردمیل آرام پیش بروید و هر 3 دقیقه یکبار سرعت خود را افزایش بدهید. گرم کردن بدن قبل از ورزش از آسیب های احتمالی پیشگیری می کند. این کار را می توانید با یک سری حرکات کششی در هنگام راه رفتن آهسته بر روی تردمیل انجام بدهید. تجربه نشان داده است اگر بتوانید طوری برنامه ریز کنید که در روز 60 دقیقه، در دو مرحله صبح و بعد از ظهر و هر بار حدود 30 دقیقه بدوید بی شک طی مدت زمان کوتاهی متوجه تاثیر چشم گیری بر روی اندام خود خواهید شد.
 

OVH

کاربر فعال ورزش
کاربر فعال
تاریخ عضویت
7 اکتبر 2014
نوشته‌ها
1,875
لایک‌ها
1,520
سن
35

استفاده از بسته‌ یخ برای چربی سوزی !
ice_pack_stomach_3067911k.jpg

همه‌ی ما دیگر می‌دانیم ک بسته‌ی یخ می‌تواند التهاب را کاهش دهد، و در آسیب‌های ورزشی که می‌بینیم، از ورم کردن موضع پیشگیری کند. اما حالا دانشمندان می‌گویند که بسته‌ی یخ حتی می‌تواند به کاهش وزن هم کمک کند!

بستن بسته‌ی یخ روی یک محدوده‌ی چربی‌دار مثل ران یا شکم تنها به مدت ۳۰ دقیقه، می‌تواند آن کالری‌هایی که سوزاندنشان خیلی سخت است را تحریک کرده و بسوزاند. کمپرس سرد، باعث می‌شود تا چربی‌های سفید و شل و ول بدن، به چربی بـژ که بعنوان سوخت استفاده می‌شود تبدیل گردد.

آدم‌ها، دو نوع بافت چربی دارند. چربی سفید، همان نوعی است که ما آنرا به شکل شکم یا ران چاق می‌بینیم، همانیست که از طریق خون جریان دارد تا به عضلات سوخت رسانی کند. از سوی دیگر، چربی قهوه‌ای توسط بدن برای تولید گرما استفاده می‌شود. هرچه شما سردترتان باشد، چربی قهوه‌ای بیشتری هم از بین می‌رود.

حالا دانشمندان کشف کرده‌اند زمانی که چربی سفید خیلی سرد شود، می‌تواند تبدیل به نوعی چربی قهوه‌ای شود، و اسمش را هم چربی بژ گذاشته‌اند. چربی بژ هم می‌تواند مثل چربی قهوه‌ای برای تولید حرارت استفاده شود.

دکتر فلیپ کرن، یکی از محققان دانشگاه پزشکی کنتاکی در لکسینگتون می‌گوید: ما تصمیم داشتیم بررسی کنیم که انسان‌ها می‌توانند در مواجهه با سرما چربی‌های سفیدشان را به چربی بژ تبدیل کنند یا نه. بافت قهوه‌ای چربی، می‌تواند یک دفاع قوی در برابر چاقی باشد. وجود این نوع چربی در بدن، در مقایسه با هنگامی که چربی بصورت چربی اضافه ذخیره شده باشد، باعث خواهد شد تا کالری بیشتری سوزانده شود.

محققان، بافت چربی ران ۱۶ نفر را پس از اینکه ۳۰ دقیقه در معرض بسته‌ی یخ بود را برداشته، و نشانگرهای ژنتیکی خاصی را در آنها بررسی کردند که مشخص می‌کرد با چه نوع بافت چربی روبرو هستند. آنها سطوحی از سه نشانگر ژنتیکی را یافتند که همانند چربی‌های قهوه‌ای یا بژ نمونه‌گیری شده در زمستان بود.

آنها همچنین بافت چربی شکم ۵۵ نفر را هم مورد بررسی قرار دادند، تا بیابند که آیا نمونه‌های گرفته شده در زمستان شواهدی مبنی بر تبدیل نوع چربی به بژ ارائه می‌کنند یا نه. آنالیزها نشان داد بافت‌های چربی که در طول زمستان گرفته شده، حاوی چربی بژ بیشتری نسبت به نمونه‌های گرفته شده در تابستان بوده است.

این تحقیق علت این موضوع را هم روشن کرد که چرا مردم در طول زمستان تمایل بیشتری به مصرف غذاهای چرب دارند، چرا که در آن زمان چربی‌های سفید علاوه بر نیرو دادن به عضلات برای گرم کردن بدن هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین محققان دریافتند که افراد چاق قادر نیستند همچون افراد لاغر چربی‌های سفیدشان را به چربی بژ تبدیل کنند. دکتر کرن افزود: یافته‌های ما آشکار کرد که التهاب، می‌تواند مانع تبدیل چربی سفید به چربی بژ شود. بدین ترتیب طبق تحقیقات ما با کاهش چند درجه از هوا می‌توانید لاغر شوید!

اغلب خانه‌ها در زمستان، هوایشان روی ۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد تنظیم می‌شود، اما مرکز پزشکی دانشگاه ماستریخت توصیه می‌کند که چند ساعتی در روز ترموستات را کم کنید و دمای خانه‌تان را بین ۱۵ و ۱۷ درجه‌ی سانتی‌گراد تنظیم کنید.

متخصصان مدعی هستند از آنجایی که ما اغلب ساعات را زیر سقف هستیم، و معمولا هم در خانه و محل کار دمای هوا بیش از اندازه گرم است، بدن ما به طور طبیعی برای گرم نگه داشتن خودش کالری‌ای نمی‌سوزاند. و امروزه هم که دیگر رسم شده دمای خانه‌ها از طریق یک تهویه‌ی مطبوع و گرمایش مرکزی کنترل شود.


منبع : FitnessMagazine
 

OVH

کاربر فعال ورزش
کاربر فعال
تاریخ عضویت
7 اکتبر 2014
نوشته‌ها
1,875
لایک‌ها
1,520
سن
35

یک نامه سرگشاده برای هر کسی که فکر می کند چاق است!!نامه ای برای افراد چاق:

عزیزم

می دانم چه قدر زندگی برای تو سخت شده است. می دانم روزهایت سرد و پوچ پی هم می گذرند و من تو را هیچ وقت بیشتر از امروز دوست

نداشته ام.


به خاطر اینکه می دانم تو الان در چه موقعیتی قرار داری. می خواهی به باشگاه بروی اما حس می کنی می خواهی به جنگ با ستاره ها، بدن

های فوق العاده و نیش و کنایه ها بروی! و از همه سخت تر این که تصمیم بگیری چه بپوشم تا کمتر مورد قضاوت قرار بگیرم. با خود می گویی چه

چیزی را امتحان نکرده ام؟ آخرین چربی سوزی که تبلیغش را تلویزیون دیده ام به نظر بدک نیست!!


هر روز مجبوری طوری لباس بپوشی که چاقی تو نمایان نشود. به جک های دوستانت در مورد افراد چاق می خندی تا دوستانت تو را چاق خطاب

نکنند. وقتی در مکان های عمومی غذا سفارش می دهی، همیشه عصبی هستی، به خاطر اینکه اگر زیادی سفارش دهی، همه می گویند:

چقدر غم انگیز است! و اگر فقط سالاد سفارش دهی، همه خواهند گفت: چقدر تاسف آور است که او خود را به این روز انداخته است!!


خودتان را قانع می کنید که نیازی ندارید به دکتر مراجعه کنید. آن حس آشنایی که دکتر، شما را مورد آزمایش قرار نمی دهد و یک توصیه کلی می

کند و می گوید: شما باید وزن کم کنید!!


حس بدی که وقتی می خواهید سوار هواپیما شوید، تا جای ممکن خود را کوچک می کنید تا جا برای دیگران بیشتر باز باشد. در تاکسی آرام

نفس می کشید و دست ها و پاهای خود را جمع می کنید تا کسی متوجه چاقی شما نشود.

اصرار دوست های لاغر شما که می گویند: شما چاق نیستی!! در حالی که خود او اگر یک سایز اضافه کند شب و روز نخواهد داشت. اجازه می

دهید رفقای تان در مورد هیکل شما هر چه می خواهند بگویند فقط به خاطر اینکه حق با آنهاست!!


تمام روز خود را طوری برنامه ریزی می کنید تا از این موقعیت ها دوری بجویید.


و بالاخره یک روز از خواب بیدار می شوید و به چیزی که از می ترسیدید فکر خواهید کرد:


شاید من چاق باشم.


بعد از آن همه پول و زمان و نگرانی که صرف کرده اید و خجالت از آن همه برنامه که تلاش کرده اید، از آن همه قرص و **** که در آخر هم نتیجه ای

نداشتند!! به این نتیجه می رسید که این سرنوشت نهایی شماست. شما باید همیشه چاق بمانید.


حتی فکر کردن به آن هم ترسناک است. به خاطر اینکه شما باید آرزوی آن بدنی را که همیشه داشتید، بدنی که مال شما نیست را با خود به گور

ببرید!!


این فکر ترسناک است به خاطر اینکه شما در تمام زندگی تان شنیده اید که می گویند چاقی چقدر بد است. چاق ها همیشه آدم بده فیلم ها

بوده اند!! چاق بودن به معنای تنها بودن، بدون اراده بودن و تنبل بودن و زشت بودن است.


شما لایق اینطور برخورد ها نیستید. هیچ کس لایق این رفتار ها نیست. شما لایق رفتار های خانواده تان نیستید که به بهانه چاق بودن شما و

نگران بودن برای شما هر چه می خواهند به شما بگویند. بدن شما لایق این نیست که بی ارزش خوانده شود.


مقدار وزن شما به این معنی نیست که باید از خود شرمنده باشید یا اینکه هر کس هر طور خواست با شما رفتار کند.


و حالا عزیزم تو می توانی غصه بخوری، ناراحت باشی. برای بدنی که هرگز نداشته ای سوگواری کنی. نه به خاطر اینکه آن بدن بهتر است بلکه

به خاطر اینکه سالها در پی بدست آوردن آن بدن بوده ای!


از دکتر ها عصبانی هستی فقط به خاطر این که روی تو هیچ آزمایشی را انجام نمی دهند و به تو می گویند وزنت را کاهش بده!


به حرف های پوچ آدم های لاغر در مورد باشگاه رفتن می خندی وقتی در دهان شان پشت سر هم چیپس می گذارند.


خودت را از حرف های ناراحت کننده مردم در مورد خودت، تطهیر کن!! از شر حس ناراحتی، اضطراب و ناتوانی راحت شو، این احساسات شایسته

زمانی که برای شان می گذاری نیستند.


احساس سبکی کن در بدنت! حس کن وزنت از طریق شانه هایت فرار می کند، نفس بسیار عمیقی بکش.


تو چاق هستی و تو می توانی با آن کنار بیایی.

می دانم خیلی سخت است که بدانی چه کسی هستی اگر همیشه در مورد کاهش وزن خود صحبت و فکر نکرده باشی. شما ممکن است

احساس سرگردانی بکنی. اما این حس آغاز یک رهایی است. مثل یک آسمان ابری قبل از طلوع خورشید است. روز جدیدی است و الان دنیا مال

توست.


هر لباسی را که دوست داری بخر، دنبال قواعد مد لباس نباش که می گویند چه بپوش تا لاغر تر به نظر بیایی. خودت باش، چیزی نباش که یک نفر

آن سر دنیا در موردت تصمیم می گیرد.


مادر بزرگم عادت داشت بگوید: فقط به خاطر اینکه یک نفر به طرف تو توپ پرت کرد، به این معنی نیست که تو باید توپ را بگیری!! یاد بگیر توپ را

بندازی!!!


شما می توانید به دوستان، خانواده خود بگویید من چاقم! قبل از اینکه کس دیگری این حرف را بزند! به مرور زمان طبیعی می شود. حرف های آنها

شما را آزار نمی دهد چرا که شما ارزش خود را می دانید و ارزش شما به عنوان یک انسان ربطی به چاق بودن شما ندارد.


بدون دغدغه خاطر به استخر بروید و شنا کنید بدون اینکه از نظرات و افکار دیگران ناراحت بشوید. شما می توانید هر کاری را که دوست دارید انجام

بدهید. شما خودتان را می شناسید و قسمتی از این شخصیت چاق بودن شماست.


گاهی اوقات حتی لازم است به آن آدم های عوضی اطراف تان بگویید خفه شوند!!!


با خودتان آشتی کنید. خودتان را دوست داشته باشید. شاید حرف های من را باور نکنید اما شما زیبا هستید.

شما می توانید زندگی کنید. کاری را انجام بدهید که شما را خوشحال می کند. برروی کار و خانواده یا خودتان متمرکز شوید. داوطلب شوید تا یک

کار جدید انجام بدهید. زندگی را بسازید که دوست دارید.


آسان نیست!! زمان می برد. دوستان تان همچنان مزخرف می گویند. دنیا در مقابل شما می ایستد، شما در مقابل خود نایستید!!


خوش آمدی عزیزم، برو بیرون و خورشید را بروی پوستت حس کن.
 

Hamid2day

مدیر ارشد
مدیر انجمن
مدیر ارشد
تاریخ عضویت
1 مارس 2006
نوشته‌ها
20,955
لایک‌ها
19,559
محل سکونت
اوهایو - دیتون
پیلاتس و یوگا امروزه در جوامع مختلف، علاقمندان به خود را دارند. جنس و سن در این ورزش فرقی ندارد و همگان برای سلامتی این ورزش را انجام می دهند. این دو نوع ورزش جدید، برای کاهش وزن و تناسب اندام بسیار مفید میباشند. پیلاتس (Pilates) ، ورزشی است که تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف می کند.پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.


ﭼرا پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، ﺧﺎﻧﻤﮫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ ، ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.


8 اصل اولیه پیلاتس

• آراﻣش: ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آراﻣﺶ تنبلی ﻧﯿﺴﺖ• ﺗﻣرﮐز: ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.• ھﻣﺎھﻧﮕﯽ: ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮی در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ از ظﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.• ﺟﮭت دھﯽ ﻣﻧﺎﺳب: ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

1. ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق-ﻏﺮب ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﻧﺪارﻧﺪ

2. ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻗﺮار دھﯿﺪ

3. ﮔﺮدن را ﮐﺸﯿﺪه و آرام ﻗﺮار دھﯿﺪ

4. ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.• ﺗﻧﻔس: ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔس را ﺑﯿﺮون دھﯿﺪ.• ﺣرﮐت: ﺣﺮﮐﺎت روان آرام و آھﺴﺘﻪ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ طﺮف ﺑﯿﺮون اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ• ﻣرﮐز ﺳﺎزی: ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﻮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.• وﺿﻊ و ﺣﺎﻟت انجام تمرین: ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و از اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪﯾﺪ پرهز کنید.

فواید تمرینات پیلاتس
• ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﺧﻮن ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺮوق ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﮫﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﻳﻨﺪورﻓﯿﻦ ھﺎ ( ھﻮرﻣﻮن ھﺎیدروﻧﻲ آرام ﺑﺨﺶ ) آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﺳﯿﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و سیستم ایمنی بدن تقویت می شود.• ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن توان ذهنی در جهت پاک سازی افکار منفی. آراﻣﺶ ﻳﮑﻲ از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﭘﯿﻼﺗﺲ اﺳﺖ و طرﻓﺪاران آن ﺧﯿﻠﻲ درﺑﺎره آراﻣﺶ دروﻧﻲ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.• ﭘﯿﻼﺗﺲ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای درﻣﺎن دردھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺸﺖ و ﮐﻤﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ دھﺪ. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ کننده ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻪ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ ﺑﺪن ھﻤﺮاه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﭘﯿﻼﺗس از دردھﺎی ﭘﺸﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و در درﻣﺎن درھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ ( ﻧﻪ درد ھﺎی ﺣﺎد ) ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.• ﺑﺮطﺮف ﺷﺪن ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﺴﺘﺎدن. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ھﺎی ﭘﯿﻼﺗﺲ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮد وﺿﻌﯿﺖ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻳﺺ اﻳﺴﺘﺎدن رﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮدن ﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.• ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت پیلاتس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﻮی ﭘﻮﮐﻲ اﺳﺘﺨﻮان را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان دھﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ورزش ھﺎی ﭘﯿﻼﺗﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ وزﻧﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻌﺎلجه پوکی استخوان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.• از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در وﺿﻌﯿﺘﮫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺪون طﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﭘﺮش و ﺟﮫﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ، زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ در داﻣﻨﻪ ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻨﻔﺲ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و اﻧﻘﺒﺎظﮫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.• احساس جوانی. ﺧﻮد را ﺟﻮان ﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮاﻧﺘﺮ دﻳﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در وزن ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ به ﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺪن ﻻﻏﺮﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ رﺳﯿﺪ.پیلاتس برای چه کسانی مفید است

• ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ھﺮ ﺳﻨﻲ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻧﺪام و

وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ• ورزﺷﮑﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ. ﻣﺜﻞ ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﮔﻠﻒ و ﺗﻨﯿﺲ.• ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ورزﺷﻲ و ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن و ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ داﻧﺎن و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ظﺎھﺮی ﺧﻮب ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.• ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺰﻣﻦ دﭼﺎر درد ﭘﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.• ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دوره ﻧﻘﺎھﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ دوﺑﺎره ﻳﮏ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻧﺸﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.• ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.• زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ از ﭘﻮﮐﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.• ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﯿﻤﺎزﻳﮫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن ھﺴﺘﻨﺪ.


انجام پیلاتس
اساس حرکات پیلاتس بر حدود 500 تمرین قرار دارد که وضعیت بدن، حرکت و تنفس را درگیر می کند. تمام ماهیچه ها گاهی اوقات نیاز دارند که به تناوب در ترکیب های غیرمعمول قرار گیرند. هر سانس تمرین پیلاتس عموماً 60 دقیقه طول می کشد. متد پیلاتس می تواند به عنوان ورزش اصلی، تمرین تکمیلی برای یک ورزش دیگر و یا به عنوان روش توانبخشی به کار گرفته شود. همه می توانند پیلاتس انجام دهند. شیوۀ پیلاتس هم ورزشکاران حرفه ای در سطوح بالا و هم افراد بی تحرکی را که آرزوی تناسب اندام دارند را فرا می گیرد.


متد استات، متد به روز شدۀ پیلاتس است که یافته های اخیر دربارۀ ستون فقرات را نیز در بر می گیرد. این متد توسط مایرا استات رقصنده حرفه ای طراحی شده است. همچنین ورژن های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند پیلاتس، متدِ آلیانس و یا متدی که توسط مرکز "آن مک میلان پیلاتس" پیشنهاد شده است.

تشکر از : http://behita.blogsky.com
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
در این جا تعدادی از بهترین برندهای تردمیل خانگی و باشگاهی را با پاره ای از توضیحات در اختیار علاقمندان به این دستگاه پر طرفدار، قرار می دهیم. البته این روزها برندهای تردمیل در بازار بسیار متنوع هستند و ما فقط به برترین های تردمیل می پردازیم.

تردمیل پاندا Panda

این تردمیل ها ساخت کشور چین و تحت لیسانس کشور تایوان هستند و معمولا 6 کاره می باشند. یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش از ویژگی های این محصول پرطرفدار است. این تردمیل ها قیمت ها متنوعی دارند. نوع خانگی آن از 1.950.000 تومان شروع می شود و بالا ترین قیمت آن 8.500.000 تومان است.

تردمیل توربو فیتنس Turbofitness

این تردمیل ها در کشور تایوان تولید می شوند. از نظر قدرت موتور و قیمت دارای تنوع بسیاری هستند. این تردمیل ها شامل 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس فروش هستند. قیمت این محصولات از 1.695.000 تا 3.390.000 تومان است.

تردمیل آیرون مستر IronMaster

این تردمیل ها در کشور چین تولید می شوند. ارزان ترین مدل این دستگاه، مدل MT280 است که 1.400.000 تومان قیمت دارد و گران ترین مدل آن که 6 اسب بخار قدرت دارد 11.500.000 تومان است.

تردمیل جی کی اکسر Jkexer

این تردمیل ها در کشور تایوان تولید می شود و تا وزن 150 کیلوگرم را تحمل می کند. نوع خانگی آن 2.5 اسب بخار قدرت دارد و ارزان ترین قیمت آن 2.100.000 تومان است. قدرت نوع باشگاهی آن 3 اسب بخار است و 12.500.000 قیمت دارد.

تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit

این تردمیل ها، توسط کشور چین تولید شده و کشورمان بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند. انواع خانگی و باشگاهی آن در بازار موجود می باشد. قدرت موتور همه ی تردمیل های فلکسی فیت یکسان نیست. معمولا این دستگاه با یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش به مشتری عرضه می شود. قیمت تردمیل های این برند از 900.000 تومان در مدل 1104 شروع می شود. البته مدل های باشگاهی آن گران قیمت تر هستند.

تردمیل مجیکال Magical

این تردمیل ها، در کشور چین ساخته شده و تحت لیسانس کشور تایوان قرار دارند. در ابتدا همه مراحل ساخت این تردمیل ها در کشور تایوان انجام می شد؛ اما کشور چین تولید این محصول را برعهده گرفت. این تردمیل ها شامل یک سال گارانتی و5 سال خدمات پس از فروش می شوند. قیمت این دستگاه از 1.100.000 تومان در مدل 802 شروع می شود. این نوع تردمیل یک انتخاب فوف العاده برای مصرف خانگی می باشد.

تردمیل تاپ شیب Top Shape

این تردمیل یکی از بهترین محصولات کشور چین است و علاوه برقیمت مناسب امکانات متنوعیی نیز دارد. تردمیل تاپ شیب مجهز به ویبره، چرخ مسگری، دستگاه دراز و نشست و... می باشد. ارزان ترین این تردمیل ها مدل 9999 است که 1.400.000 تومان قیمت دارد. این تردمیل ها شامل یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می شوند.

تردمیل پاورفرست Power First

این تردمیل ها در کشور تایوان تولید می شوند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. قیمت این تردمیل ها از 1.600.000 تومان در مدل T640 شروع می شود. این محصول تایوانی، شامل یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس فروش می باشد.

تردمیل پروتئوس Proteus

این تردمیل ها محصول کشور چین هستند و از بهترین دستگاه های موجود در کشورمان به حساب می آیند. ارزان ترین مدل این تردمیل ها PMT4000 است. تردمیل پروتئوس شامل یک سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش می شود.

تردمیل بادی اسکالپچر Body Sclupture

این تردمیل ها در کشور چین تولید شده اند و از نظر قدرت موتور و قیمت بسیار متنوع هستند. قیمت این محصول در مدل BT31333M با قیمت 1.700.000 تومان شروع می شود.

تردمیل فورد Ford

تردمیل های فورد ساخت کشور تایوان هستند و از کیفیت بالایی نیز برخوردار می باشند؛ اما این محصول در کشور ما زیاد رایج نیست. این تردمیل ها یک سال گارانتی تعویض قطعات دارند . ارزان ترین مدل این برندFA110M می باشد که 1.800.000 تومان قیمت دارد.

تردمیل تایتان فیتنس Titan

این تردمیل ها در کشور تایوان ساخته می شوند. اغلب آن ها مجهز به ماساژور می باشند. 15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش کیفیت و قدرت بالای این دستگاه را به اثبات می رساند. ارزان ترین مدل تایتان فیتنس، مدل 5000 آن است که 1.900.000 تومان قیمت دارد.

تردمیل تن آرا Tan Ara

به دلیل نام این محصول بسیاری از افراد گمان می کنند تردمیل های تن آرا ساخت کشور ایران است؛ در حالیکه این طور نیست. این تردمیل ها در کشور چین تولید می شوند. تردمیل هی تن آرا شامل یک سال گارانتی و 3 سال خدمات پس لز فروش می شوند. ارزان ترین مدل برقی این برند، مدل 4001 است که 1.900.000 تومان قیمت دارد.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
استفاده از دستگاههای بدنسازی هوازی، بهتر است بعد از معاینه پزشک و انجام آزمایشاتی در این خصوص و اطمینان از سلامت فرد صورت پذیرد. یکی از بهترین وسایل فیتنس برای افرادی که قصد دارند تمرین با دستگاه های بدنسازی را شروع کنند، دوچرخه ثابت است.که دارای مزایایی از جمله اندازه کوچک،وزن کم، قابلیت جابجایی راحت، سروصدای کمتر ،امکان استفاده بدون برق و سرویس ساده تر نسبت به دستگاههای بدنسازی دیگر هستند.اما حتما باید به صورتی کاملاً مناسب و راحت برای کاربر تنظیم گردد تا هنگام استفاده از آن به شخص فشار وارد نشود.(تنظیم دقیق زین و فرمان و رکاب نسبت به قد کاربر)

البته قابل ذکر است دوچرخه سواری برای افرادی که دچار درد زانو هستند مضر می باشد و ممکن است باعث آسیب بیشتر به این ناحیه شود.با استفاده از دوچرخه ثابت و با صرف انرژی کمی می توانید به ورزش کردن بپردازید. یعنی طوری پدال بزنید که از پیاده روی با سرعت پایین نیز انرژی کمتری مصرف کنید. این بسته به سلیقه خود شما در انتخاب شدت تمرین دارد.از آن جایی که ورزش با دوچرخه ثابت به صورت نشسته است تعادل فرد بهتر میباشد، بنابراین برای کسانی که دچار مشکلات حرکتی و عدم تعادل هستند و همچنین افرادی که صرع دارند استفاده از این ورزش به جهت حفظ تعادل ساده و مناسبتر می باشد.

کلیه عضلات پا در این فعالیت درگیر هستند وچون فشار بر کف پا در این ورزش قابل کنترل است برای مبتلایان به دیابت که دارای مشکل زخم پا هستند استفاده از دوچرخه ثابت راحتتر است.البته آمادگی هوازی در دوچرخه ثابت به نسبت تردمیل و الپتیکال کمتر است.استفاده از دوچرخه ثابت سبب تقویت عضلات پا شده و میتواند شروعی خوب برای استفاده از تردمیل باشد.شما می توانید به روشهای علمی و مختلفی از دوچرخه ثابت استفاده کنید و از این طریق بر اندامهای بدنتان تاثیر بیشتری بگذارید.

از آنجایی که پیاده روی و دویدن یک حرکت همیشگی ست و افراد به انجام آن عادت دارند وقتی صحبت از ورزش و خرید دستگاههای فیتنس به میان می آید بسیاری از مردم ترجیح میدهند از تردمیل استفاده کنند.در هنگام استفاده از تردمیل باید حواس شما بطور کامل جمع باشد تا از مسیر حرکتتان منحرف نشوید.

تردمیل را می توان به روشهای مختلفی استفاده کرد تا بر قسمتهای مورد نظر تاثیر گذارتر شود.

پیاده روی به صورت برعکس بر روی تردمیل، که بر قسمت میان تنه تاثیر گذار است و برای کسانی که می خواهند حجم ران و باسن خود را حفظ کنند توصیه می شود در این حالت باید حتما دستگیره را نگاه دارید تا تعادل شما برهم نخورد.

راه رفتن بالا تنه چرخشی، که همزمان با راه رفتن به چپ راست می چرخد و موجب چربی سوزی در ناحیه پهلوها می گردد.

تردمیل با شیب زیاد، چون در این روش به حالت خمیده تر هستید سبب چربی سوزی در ناحیه باسن و پشت پا میشود.

استفاده از تردمیل خاموش، از آنجایی که در این حالت فرد باید با نیروی خود نوار تردمیل را به حرکت درآورد باعث استقامت عضلات پا می شود در این روش هم کاربر باید دسته های تردمیل را بگیرد.

پیاده روی سریع روی تردمیل،یکی از روش های خوب و مرسوم در استفاده از تردمیل است که موجب تقویت عضلات جلو ساق پا و تاندون می شود.

دستهای ثابت در هنگام استفاده از تردمیل، گفته می شود حدود 10 تا 30 درصد سخت تر از حالت عادی استفاده از تردمیل است.

دویدن آهسته بر روی تردمیل،بیشترین حالت استفاده از تردمیل میباشد و معمولاً بعد از گذشت مدتی فشار آن بر بدن وارد می شود.

طبق تحقیقات انجام شده دویدن طولانی مدت بر روی تردمیل صحیح نیست. زیرا در هر قدم و برخورد آن بر روی تردمیل وزن شما روی یکی از پاهایتان فشار وارد میکند،پس توصیه می شود به جای دویدن از پیاده روی سریع در سرعت 9 یا10 کیلومتر در ساعت استفاده کنید.
تنوع حرکتی و روش های بدست آوردن قدرت هوازی در افراد با استفاده از تردمیل بسیار بیشتر از دوچرخه ثابت است.

بدست آوردن میزان انرژی صرف شده بر روی تردمیل به طور دقیق قابل محاسبه نمی باشد و به متغیرهایی از قبیل وزن فرد، سن، جنسیت و نوع تمرین و روشی که انتخاب می کند بستگی دارد.

از آنجاییکه هنگام دویدن یا پیاده روی در فضای آزاد فرد باید با فشار هوا مقابله کند در نتیجه نسبت به دویدن یا پیاده روی بر روی تردمیل با همان سرعت انرژی بیشتری مصرف می کند.

استفاده از الپتیکال نیز حرکتی شبیه به دویدن در یک مسیر مشخص بدون ایجاد ضربه می باشد و از دویدن بر روی تردمیل ساده تر می باشد.برای افرادی که مایل نیستند عضلات بالاتنه شان رشد کند توصیه می شود که از دستگاه الپتیکال در حالت گرفتن دسته آن استفاده کنند.چون ورزش با الپتیکال به قدرت بدنی بالاتری نسبت به تردمیل و دوچرخه ثابت نیاز دارد استفاده از آن به افراد تازه کار توصیه نمی شود.روش تمرین با الپتیکال به گونه ایست که با کشیدن هریک از دسته های آن پای مخالفتان حرکت می کند که این حرکت نوعی در گیری عضله ای در کل بدن به وجود می آورد و سبب ایجاد فشار مضاعف در تمرین می شود و بسیاری از ورزشکاران به دنبال آن هستند.
 

OVH

کاربر فعال ورزش
کاربر فعال
تاریخ عضویت
7 اکتبر 2014
نوشته‌ها
1,875
لایک‌ها
1,520
سن
35

فیبر چیست؟ راهنمای کامل فیبرها برای سلامتی بدن
Fiber.jpg


فیبرها به طرق متفاوتی بر سلامت شما موثرند.

از باکتری‌های شکمی تا کاهش وزن، همه و همه غایت **** سلامت و مصرف فیبر تلقی می‌شوند.

شناخت اکثر مردم درباره‌ی فیبر بسیار ابتدایی بوده و تمایل دارند تا موضوعات مرتبط با فیبر را در یک طبقه جای دهند.

اما واقعیت این است که تمام فیبرها یکسان خلق نشده‌اند.

برخی از انواع آن بسیار سودمند، در حالی که برخی انواع دیگر زمینه‌ساز مشکلات گوارشی در برخی از افراد می‌گردد.

در این مقاله به شرح هر آنچه شما باید درباره‌ی فیبر و انواع آن بدانید، پرداخته‌ایم.

فیبر چیست و چگونه طبقه‌بندی می‌شود؟

woman-holding-asparagus-and-broccoli.jpg

فیبر به گروه متمایزی از کربوهیدرات‌ها اطلاق می‌شود که بدن انسان قادر به هضم آن نیست.

بدن ما فاقد آنزیم گوارشی برای تجزیه‌ی فیبر است، بنابراین آنها در حین عبور از طول سیستم گوارشی بدون تغییر حرکت می‌کنند.

میزان توصیه‌ شده‌ی مصرف فیبر برای مردان ۳۸ گرم و برای زنان ۲۵ گرم در روز است. با این وجود اکثر مردم فقط حدود نیمی از این میزان یا ۱۵ تا ۱۷ گرم در روز فیبر دریافت می‌کنند.

فیبر اغلب در مواد خوراکی گیاهی از قبیل سبزیجات، میوه‌ها، بنشن‌ها، غلات کامل، آجیل‌ها و مغزها یافت می‌شود.

در واقع تنوع گسترده‌ای از فیبرها در مواد غذایی وجود دارد.

مشکل اغلب از جایی پدیدار می‌شود که فیبرها را به طرق مختلف که بسیار هم مغشوش است، طبقه‌بندی می‌کنند.

در سال ۲۰۰۱ رسما فیبر به دو دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی شد.

فیبر خوراکی: به فیبرهایی اطلاق می‌شد که به طور طبیعی در مواد خوراکی یافت می‌شود.

فیبر کاربردی: به فیبرهایی اطلاق می‌شد که از کل مواد خوراکی استخراج و جدا می‌شود، سپس به مواد غذایی فراوری شده افزوده می‌شود.

با این وجود اینگونه طبقه‌بندی با مشکل عمده‌ای روبرو بود. زیرا در این طبقه‌بندی به هیچ وجه از تاثیرات فیبر در حفظ سلامت سخنی به میان نیامده بود.

از جمله‌ روش‌های جایگزین برای طبقه‌بندی فیبر که البته از محبوبیت بیشتری برخوردار است می‌توان به حل‌پذیری(محلول و نامحلول)، چسبندگی( چسبان و غیرچسبان) و تخمیر پذیری( تخمیرپذیر و تخمیرناپذیر) اشاره کرد.

در عین حال طبقه‌ی دیگری از مواد غذایی موسوم به نشاسته‌های پایا که اغلب در زمره‌ی فیبرها طبقه‌بندی می‌شوند نیز وجود دارد.

فیبرهای محلول و نامحلول
حل‌پذیری فیبر به قابلیت حل آن در آب باز می‌گردد.

بر همین اساس فیبرها اغلب به محلول و نامحلول طبقه‌بندی می‌شوند.

فیبر محلول، با آب موجود در روده آمیخته می‌شود و به صورت ماده‌ایی ژل مانند در‌می‌آید. این ماده‌ی ژل مانند از قابلیت کاهش میزان قند خون برخوردار است و خواص متعددی در تنظیم سوخت و ساز بدن دارد.

فیبر نامحلول با آب مخلوط نمی‌شود و عمدتا در طول سیستم گوارشی بدون کم و کاست حرکت می‌کند. در حین حرکت در طول سیستم گوارشی همچون یک عامل حجم‌دهنده عمل کرده، روند حرکت غذا را تسریع و آنها را از طول روده عبور می‌دهد.

فیبرهای محلول شامل gums ، psyllium، beta-glucans و انواع دیگری می‌شود. فیبرهای نامحلول نیز lignin وcellulose را در برمی‌گیرد.

مواد خوراکی گیاهی متفاوت حاوی نسبت‌های متنوعی از فیبرهای محلول و نامحلول هستند.

فیبر تخمیرپذیر

طبق تخمین‌ها در حدود ۱۰۰ تریلیون باکتری زنده در روده‌ی انسان سکنی گزیده‌اند، که اغلب آنها در روده‌ی بزرگ جای دارند.

در واقع این باکتری‌ها برای حفظ سلامت انسان حیاتی‌اند. آنها نقش مهمی در کنترل وزن، کنترل قند خون، سلامت سیستم ایمنی، عملکرد مغز، سلامت روحی ایفا می‌کنند.

آنها از اهمیت ویژه‌ایی برخوردارند که اغلب عضو فراموش‌شده قلمداد می‌شوند.

از آنجایی که انسان قادر به هضم فیبر نمی‌باشد، عمدتا تا رسیدن به روده‌ی بزرگ همچنان پایدار باقی می‌ماند.

در همینجا یعنی روده‌ی بزرگ است که فیبر تخمیرپذیر نقش خود را ایفا می‌کند. فیبر تخمیرپذیر در زمره‌ی دوستداران باکتری‌های روده به شمار می‌رود، قابلیت هضم یافته و منبعی برای تامین سوخت بدن می‌شوند.

همین فیبر تخمیرپذیر، موجب افزایش تعداد باکتری‌های روده می‌شوند و تعادل آنها را تنظیم می‌کنند، در عین حال زنجیره‌ی کوتاهی از اسیدهای چرب که خواص بسیاری در حفظ سلامت دارد، تولید می‌کند.

اکثر فیبرهای تخمیرپذیر، محلولند اما فیبرهای نامحلولی نیز وجود دارند که عملکرد آنها بدین شیوه است.

فیبرهای تخمیرپذیر شامل pectin، beta-glucans، guar gum، inulin و oligofructose می‌شوند.

بهترین منبع کامل از فیبر‌های تخمیرپذیر انواع لوبیا و بنشن‌ها هستند. مصرف ۱ فنجان از آنها اغلب نیمی از میزان توصیه شده در روز را تامین می‌کند.

در نتیجه می‌توان گفت که محصول نهایی فیبرهای تخمیرپذیر گاز معده است. به همین دلیل غذاهای سرشار از فیبر تخمیرپذیر می‌توانند موجب نفخ شکم و درد معده شوند، به ویژه اگر فرد عادت به مصرف زیاد فیبر نداشته باشد.

فیبر چسبان

برخی از انواع فیبرهای محلول هنگامی که در آب حل می‌شوند، ماده‌ی ژل مانند غلیظی را شکل می‌دهند. این ماده با عنوان فیبر چسبان شناخته می‌شود.

به بیان ساده، چسبندگی مایعات به غلظت آن بستگی دارد. به عنوان مثال چسبندگی عسل بیشتر از چسبندگی آب است.

هنگامی که انواع مختلفی از فیبرها را می‌خورید، ماده‌ایی ژل مانند تشکیل می‌شود که در روده می‌نشینند.

همین امر فرایند هضم و جذب مواد مغذی را کندتر می‌نماید و در نتیجه فرد برای مدت طولانی احساس سیری کرده و اشتهایش کم می‌شود.

مروری بر ۴۴ مطالعه در زمینه‌ی درمان با فیبر حاکی از آن است که فقط مصرف فیبرهای چسبناک میل و جذب مواد غذایی را کاهش داده و موجب کاهش وزن می‌گردد.

فیبرهای چسبناک شاملglucomannan، beta-glucans،guar gum و psyllium می‌شوند. از جمله منابع کامل و مفید برای تامین فیبرهای چسبناک می‌توان به بنشن‌ها، مارچوبه، کلم بروکلی سبز، جو و بذر کتان اشاره کرد.

نشاسته‌های پایا
نشاسته‌ها در زمره‌ی مهم‌ترین گونه از کربوهیدرات‌های **** غذایی به شمار می‌روند.

آنها زنجیره‌ی طویلی از مولکول‌های گلوکز هستند که در سیب‌زمینی، غلات و دیگر مواد خوراکی یافت می‌شوند.

برخی از نشاسته‌ها حقیقتا در برابر هضم مقاومت می‌کنند، بنابراین بدون کمترین تغییری راه خود را در طول سیستم گوارشی می‌پیمایند.

این نوع از نشاسته‌ها، نشاسته‌های پایا خوانده می‌شوند و عملکردی مشابه فیبرهای محلول، فیبرهای تخمیرپذیر دارند.

نشاسته‌های پایا از خواص بیشماری در حفظ سلامت برخوردارند. آنها سلامت سیستم گوارشی را بهبود می‌بخشند، حساسیت نسبت به انسولین را بالا می‌برند، شاخص قند خون را کاهش می‌دهند و به طرز قابل توجهی اشتها را کم می‌کنند.

بهترین منابع تامین نشاسته‌های پایا عبارتند از موز سبز،انواع بنشن، بادام هندی و جودوسر خام.

بعلاوه، برخی مواد غذایی نشاسته‌دار خاص پس از آنکه پخته و سرد می‌شوند، حجم زیادی نشاسته‌‌ی پایا در خود تولید می‌کنند. بهترین مصداق برای این نوع نشاسته‌ها که به تبدیل به نشاسته‌های پایا تمایل دارند عبارتند از سیب‌زمینی سفید و برنج سفید.

نشاسته‌ی سیب‌زمینی خام حاوی مقادیر فراوانی نشاسته‌ی پایاست و برخی افراد آن را به عنوان مکمل مصرف می‌کنند.

فیبرهای منحصر به فردی که ذکر آنها خالی از لطف نیست

برخی از فیبرها چنان نقش چشمگیری در سلامت انسان ایفا می‌کنند که قطعا تاکید و ذکر آنها ارزشمند است.

fructans
Fructans واژه‌ایست که برای توصیف زنجیره‌ی کوچکی از مولکول‌های فروکتوز به کار گرفته می‌شود.

inulin و Oligofructose از گونه‌های اصلی fructan به حساب می‌آیند. آنها باکتری‌های دوستدار روده را تغذیه می‌کنند و اثبات شده است که در درمان انواع خاصی از بیماری اسهال موثر واقع می‌شوند.

با این وجود، fructans هم در رده‌ی FODMAP که گونه‌‌ی خاصی از کربوهیدرات‌ها و عامل مشکلات گوارشی در برخی از افراد است، جای می‌گیرد.

در واقع، از هر ۴ بیماری که از سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر، اختلالی شایع در هضم غذا، رنج می‌برد، ۳ نفر با مصرف fructans و دیگر انواع FODMAP، دچار علائم ناخوشایند و مغایر با آنچه از فیبرها می‌دانیم می‌شود.

بزرگترین منبع fractans در ****‌های مدرن گندم است.

Beta-glucan
خواص beta-glucan در حفظ سلامت به طورگسترده‌ و طبق اسناد موثق به اثبات رسیده است. این فیبرها از ساختار مولکولی خاصی برخوردارند که این ساختار خاصیت چسبناکی بالایی در روده به آنها می‌بخشند.

Beta-glucans قادر است حساسیت نسبت به انسولین را بهبود بخشیده و شاخص قند خون را کاهش دهد. همچنین به طور قابل توجهی از میزان کلسترول می‌کاهد و احساس سیری را افزایش می‌دهد.

مهم‌ترین منابع تامین beta-glucans جودوسر و جو است.

glucomannan
Glucomannan در مجموعه‌ی فیبرهای چسبناک جای دارد که اغلب در قالب مکمل‌های کاهش وزن به بازار عرضه می‌شود.

مطالعات متعددی در این زمینه نشان می‌دهد که glucomannan می‌تواند تا حدی موجب کاهش وزن شود، با یبوست مقابله نماید و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را کم کند.

فیبرهای محلول، چسبناک و تخمیرپذیر به مراتب سالم‌تر از انواع دیگر آن به نظر می‌رسند. نشاسته‌های پایا نیز به طرزی باورنکردنی سالمند.

بهترین منابع برای تامین فیبرهای سالم عبارتند از سبزیجات، میوه‌ها، جودوسر، انواع بنشن، آجیل، شکلات تلخ، آوکادو، دانه‌ی چیا و برخی ازغذاهای دیگر.

با تمام این تفاصیل نباید نسبت به جزئیات مصرف فیبرها وسواس به خرج داده و نگران باشید. مادامی که مواد غذایی گیاهی زیادی مصرف ‌کنید، جذب فیبر صورت پذیرفته و وظایفش را انجام می‌دهد.

منبع : Healthmag
 

OVH

کاربر فعال ورزش
کاربر فعال
تاریخ عضویت
7 اکتبر 2014
نوشته‌ها
1,875
لایک‌ها
1,520
سن
35
5555.jpg

عوارض و فواید ال - کارنیتین

متخصصین امر ورزش و تناسب اندام، بارها با اين سوال از طرف شاگردان مواجه شده اند كه ال - كارنيتين چيست و زمان و مقدار مصرف آن به چه شكل مي باشد؟ آيا ال - كارنيتين براي بدن ضرر هم دارد؟اين مقاله، سعي بر اين دارد تا اطلاعات لازم در این زمینه را به شما خواننده گرامي انتقال دهد.


کارنیتین یا ال-کارنیتین از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده و موجب آزاد سازی انرژی از یاخته‌های چربی می‌شود. این ماده موجب انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری می‌شود. کارنیتین در بافت عضلات و کبد ساخته می‌شود. وظيفه اصلي آن در بدن کمک به سوخت و ساز وتبديل غذا به انرژي مي باشد. کارنيتين اين عمل را از طريق انتقال اسيدهاي چرب بلند زنجيره به داخل ميتوکندري ها جهت بتااکسيداسيون آن ها انجام مي دهد. از طرف ديگر مصرف چربي ها به عنوان منبع انرژي موجب صرفه جويي در مصرف گليگوژن عضلات گرديده و با حفظ ذخاير گليکوژن به تأخير در بروز خستگي ورزش کار مي انجامد.

عرضه کنندگان اين مکمل معتقدند مصرف مکمل کارنيتين موجب افزايش ذخاير اين ماده درعضلات گرديده و در نتيجه انتقال اسيدهاي چرب از غشاي ميتوکندري با سهولت بيش تري انجام شده و اکسيداسيون چربي ها با کفايت بيش تري انجام مي شود. بر اين اساس، مصرف مکمل کارنيتين را عاملي جهت افزايش کاتابوليسم چربي ها و در نتيجه کاهش وزن و افزايش توان فعايت هاي هوازي معرفي مي نمايند.

نام کارنيتين از ريشه ي لاتين کارنيس به معني گوشت گرفته شده است که اين انتخاب به دليل آن است که منابع غذايي اين ماده انواع گوشت و لبنيات مي باشند.


سلول‌های بدن برای سنتز کارنیتین به ویتامین‌های C، B۶ و B۳ (نیاسین) نیاز دارند. اما می توان آن را از منابع غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز، لبنیات و آواکادو نیز دریافت کرد. غذاهای گیاهی منبع خوبی برای این ماده نمی باشند.ال- کارنیتین یک دارو نیز می‌باشد و برای درمان بیمارانی به‌کارمی‌رود که بدن آنها به اندازه کافی کارنیتین تولید نمی‌کند. اینک کاربرد آن را به‌عنوان راهی برای پیشگیری از صدماتی بررسی می‌کنند که در اثر کاربرد شیمی‌درمانی به بافت‌ها وارد می‌شود.

معمولا، بدن همه کارنیتینی که به آن نیاز دارد را می تواند بسازد. با این حال ، برخی از افراد ممکن است دچار کمبود کارنیتین شوند زیرا بدن آنها نمی تواند به اندازه کافی کارنیتین بسازد و یا آن را به بافت ها برای استفاده انتقال بدهد. برخی از شرایط دیگر مانند آنژین ، همچنین مصرف برخی از داروها می تواند باعث کمبود کارنیتین در بدن شود.کارنیتین در واقع مواد مغذی ضروری موجود در بدن است که در حمل و نقل چربی به میتوکندری سلول، جایی که چربی ها میتواند به انرژی تبدیل بشوند به شما کمک می کند تا در بدن به شکل انرژی آزاد بشوند .ا ل – کارنیتین می تواند به افزایش سوختن چربی در بدن شما کمک کند ، سطح انرژی شما را بالا ببرد وسلامت قلب شما ر ارتقاء ببخشد.


ال – کارنیتین به طور گسترده ای به عنوان یک روش طبیعی برای کاهش وزن استفاده می شود چون قادر است چربی را در سرعت های بسیار بالاتر بسوزاند. همچنین می تواند هوس های شما را کاهش دهد و باعث افزایش انرژی شما در طول ورزش و افزایش متابولیسم در بدن شما گردد. همچنین کارنیتین برای بالا بردن سلامت قلب در درمان و مدیریت آنژین ، آریتمی قلبی و بیماری های دیگر استفاده می شود. همچنین توسط ورزشکاران برای ارتقاء استقامت درورزش ها استفاده می شود.


%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%281%29.jpg


مقدار مصرف:

ال کارنیتین را معمولا به مقدار ٥٠٠تا ١٠٠٠میلیگرم ٣ بار در روز همراه هر وعده غذایی مصرف می کنند و به سه شکل قرص،کپسول و پودر موجود است.


مزاياي مصرف ال - كارنيتين:

- اثر چربي سوزي


- تا ثیرات بر روی توده استخوان


- اثرات آنتی اکسیدانی


- بهبود بیماری های قلبی:( حملات قلبی، نا رسایی های قلبی، آنژین ها، بیماری عروق محیطی ، لنگی متناوب)


- کمک به بیماران دیابتی


- بهبود عملکرد ورزشکاران استقامتی


- کاهش وزن


- بهبود آلزایمر و بیماری اختلال حافظه


- بیماری های کلیوی و دیالیز


- ناباروری مردان


- بهبود سندروم خستگی مزمن


- بهبود بیماری جنون


- کاهش استرس اکسیداتیو


عوارض جانبی ال- کارنیتین :

مصرف سطوح طبیعی کارنیتین برای شما عوارض جانبی ناخوشایندی به همراه نخواهد داشت . با این وجود ، شما ممکن است زمانی که آن را مصرف می کنید انرژی بیش از حدداشته باشید ، و اگر شما آن را بعد از ساعت ۴ عصر مصرف کنید ممکن است به اختلال درخواب شب دچار شوید. این اثرات جانبی واقعا دلایل مهمی برای نگرانی در افراد نیستند ، چون آنها اغلب خفیف تا متوسط ، و آسان برای مقابله می باشند.


برخی از عوارض جانبی ال- کارنیتین که تا کنون گزارش شده شامل: استفراغ ، حالت تهوع ، سردرد ، اسهال ، آبریزش بینی ، بی قراری و مشکل خواب می باشند .


برخی از عوارض جانبی جدی ممکن است بالا رفتن میزان سرعت ضربان قلب ، افزایش فشار خون و تب باشند.


مسائل ایمنی مربوط به ال – کارنیتین (موارد منع مصرف) :

اگر فرد دچار کم کاری تیروئید است نباید ال کارنیتین مصرف کند چرا که با کار هورمونهای تیروئید تداخل می کند. علائم و درمان کم کاری تیروئید را در مطلب دیگری بازگو کرده ایم.


همچنین در افرادی که دیالیز می شوند این ماده منع مصرف دارد.


در افرادی که ال کارنیتین را برای کاهش وزن مصرف می کنند خطر بروز بی اشتهایی عصبی (anorexia nervosa) وجود دارد زیرا ال کارنیتین اشتها را کم می کند و حساسیت فرد به لاغر شدن میتواند نهایتا منجر به بی اشتهایی عصبی شده و سوء تغذیه شدید را به دنبال داشته باشد.
مواد غذایی که کارنیتین در آنها وجود دارد:

بالاترین غلظت کارنیتین در گوشت قرمز و محصولات لبنی یافت می شوند. سایر منابع طبیعی که کارنیتین در آنها وجود دارد ، شامل: آجیل و دانه ها (به عنوان مثال:، کدو، آفتابگردان، کنجد)، حبوبات (لوبیا ، نخود فرنگی ، عدس، بادام زمینی)، سبزیجات(مارچوبه، چغندر، سیب زمینی، کلم بروکلی، جوانه بروکسل ، سیر، خردل سبز، بامیه، جعفری، کلم پیچ) میوه (موز)، غلات (گندم سیاه، ذرت، ارزن، بلغور جو دوسر، سبوس برنج، گندم، سبوس گندم، جوانه گندم) و گرده عسلمنبع : سلامت آنلاین
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
الپتیکال (اسکی فضایی) وسیله ای مناسب برای کاهش وزن است و به عنوان ماشینی جهت یک تمرین کاردیو عالی ست.در تمرین با اسکی فضایی چون پاهای شما همیشه بر روی پدال دستگاه است و هیچگاه از آن جدا نمی شود فشاری که احتمالاً سایر دستگاه های ورزشی به پایتان وارد می کنند را ندارد.در نتیجه برای افرادی که مشکلاتی در ناحیه زانو و مفاصل خود دارند استفاده از اسکی فضایی کم ضررتر است و سبب ایجاد درد نمی شود.

از آنجایی که در هنگام تمرین با الپتیکال می توان دستگیره های آن را حرکت داد در نتیجه سبب می شود تا بازوان و بالا تنه شما نیز در این فعالیت شرکت داشته باشند و تقویت شوند.چون در تمرین با این دستگاه کل بدن شما فعالیت میکند در نتیجه میزان کالری سوزی در آن بیشتر است و برای افرادی که مایل به کاهش وزن سریع هستند روش موثری می باشد.شما برای داشتن یک تمرین خوب برای هر ورزشی باید مراحلی را انجام دهید و قوانینی را رعایت کنید در اینجا ما قصد داریم تا مراحلی را برای داشتن بهترین تمرین با استفاده از دستگاه الپتیکال بیان کنیم.

گرم کردن بدن پیش از تمرین اصلی

بهتر است تا تمرین با استفاده از اسکی فضایی را با پدال زدن آهسته برای گرم کردن بدن شروع کنید. زمانی که بدن شما گرم می شود درجه حرارت آن کمی بالا می رود و عضلات شما نرم تر شده و آماده شروع تمرین می شود.در این حالت احتمال آسیب دیدگی اندامها نیز تا حد زیادی کاهش می یابد.یک گرم کردن خوب بین 8 تا 12 دقیقه به طول می انجامد.

انجام یک تمرین کاردیو

پس از گرم کردن بدن ، شدت انجام تمرین خود را اندکی بیشتر کنید.اگر آخرین حد ورزش کردن شما را عدد 10 در نظر بگیریم. باید با نصف توانایی خود یعنی عدد 5 پدال بزنید و با همین شدت به مدت پنج دقیقه تمرین خود را ادامه دهید.شما با استفاده از یک تمرین کاردیو علاوه بر کالری سوزی و کاهش وزن به بهبود سیستم قلب و تنفس خود کمک می کنید. این تمرینات باعث قوی شدن عضلات قلب شما می شود و برای وضعیت جسمی شما بسیار مفید است.

تمرینات مربوط به پایین تنه

برای داشتن یک تمرین پایین تنه خوب باید دستگیره های متحرک الپتیکال را رها کرده و برای به حرکت در آوردن دستگاه فقط از قدرت پاهایتان استفاده کنید در این حالت می توانید دسته های ثابت دستگاه را بگیرید. اگر بدن شما آمادگی کافی یا توانایی لازم را دارد می توانید شیب و مقاومت دستگاه را بیشتر کنید و حس بالا رفتن از تپه را برای خود شبیه سازی کنید (تنظیم مقاومت دستگاه بر روی 7 یا 8 مناسب است) این تمرین را نیز به مدت پنج دقیقه ادامه دهید.

بهتر است تا وزن خود را روی قسمت پنجه پا متمرکز کنید و سعی کنید تا پاشنه پای تان در تماس با پدال نباشد در این وضعیت عضلات چهارسر ران و ساق پای شما در این فعالیت درگیر می شوند.

مرحله‌ گذر

در این مرحله باید مقاومت و شیب اسکی فضایی را به وضعیت قبل برگردانید. دستگیره‌های متحرک را گرفته و به مدت سه دقیقه با مقاومت پنج دستگاه پدال بزنید.

تمرینات مربوط به بالا تنه

برای تمرین دادن قسمت فوقانی بدن خود، با اسکی فضایی باید سعی کنید در این مرحله جهت به حرکت درآوردن دستگاه زیاد از پاهایتان استفاده نکنید و بر روی قسمت بالا تنه خود تمرکز داشته باشید.اندکی پاهای خود را شل کنید و به وسیله دستهایتان با کشیدن و حل دادن دسته ها دستگاه را به حرکت در آورید این حالت را برای مدت 5 دقیقه حفظ کنید.
با این روش تمرین، عضلات سینه و عضله های دوسر و سه سر بازو درگیر فعالیت می شوند. در این حالت بهتر است مقاومت دستگاه را بین 7 و 8 تنظیم کنید تا عضلات شما تلاش و فعالیت بیشتری کنند.پس از پایان یافتن این پنج دقیقه مرحله گذر را به مدت سه دقیقه مجدداً تکرار کنید.

با ادامه دادن این تمرین کاردیو به مدت حداقل 30 دقیقه و انجام آن به دفعات 5 بار در هر هفته می توانید شاهد کاهش وزن خود به میزان چشم گیری باشید.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
تاثیرات استفاده از الپتیکال

انجام هر فعالیت ورزشی در افزایش سلامتی، جلوگیری از بالا رفتن وزن، بهبود وضعیت ارتوپدی و شادابی و نشاط افراد بسیار موثر است. اما ما در اینجا قصد داریم تا به اختصار تاثیرات استفاده از الپتیکال بر بدن را بررسی کنیم.

- ورزش الپتیکال موجب ایجاد کشش برعضلات درگیر در این فعالیت از جمله دست و پا و بالاتنه می شود.

- اسکی فضایی سبب بهتر شدن وضعیت بخش هرمی مغز (وظیفه آن کنترل حرکات ارادی ست) می شود و موجب نرمال شدن اندازه و سفتی عضله ها می شود .

- با استفاده از اسکی فضایی و تحریک کردن گیرنده عضلانی، جا به جایی پیغامها به سمت مخچه انجام می شود. از وظایف مخچه بهبود وضعیت حرکتی عضلات در اندامهای مختلف بدن می باشد.پس استفاده از آن سبب بهبود وضعیت بدن واصلاح شدن مشکلات حرکتی و صاف شدن ستون فقرات میشود.

- چون حرکت با اسکی فضایی به شکل تناوبی می باشد، استفاده از آن موجب می شود تا عملکرد مخچه سریعتر و قویتر شده و در ایجاد هماهنگی عضلات در حرکات پی در پی موثر است.

- از آنجاییکه حرکت اسکی فضایی به شکل ضربدری میباشد و بر روی اندامهای فوقانی و تحتانی تاثیر گذار است برای کسانی که دچار ضعف و سستی عضلات هستند و بین اندامها و حرکات آنها تعادل وجود ندارد چون این ورزش سبب تحریک مخچه آنها می شود می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی اندام های آنها موثر باشد.

- برای کسانی که یک طرف از بدنشان دچار آسیب شده است می توانند با بهره گیری از حرکات دو طرفه دستگاه سمت آسیب دیده خود را بهبود ببخشند.

- چون مقاومت اسکی فضایی قابل تغییر است با تغییر مقاومت در پدالها و همچنین دسته دستگاه می توان موجب تقویت بالا تنه و پایین تنه به میزان دلخواه شد.

- ورزش الپتیکال از نوع ایروبیک میباشد بر همین اساس می توان از آن به عنوان تمرینی جهت کاهش وزن و تناسب اندام بهره گرفت.

- استفاده از اسکی فضایی برای برخی از افراد موجب اصلاح الگوی حرکتی و راه رفتن صحیح در آنها شده و عضلات این ناحیه از بدن را تقویت می کند.

- ورزش با استفاده ازاسکی فضایی سبب تقویت و بهبود وضعیت سیستم قلبی عروقی می شود و کارایی و توان ریه ها و قلب را افزایش می دهد.

- از آنجاییکه در زمان استفاده از الپتیکال، پا به پدال آن می چسبد،همین امر جلوی آسیب و ساییدگی مفاصل را می گیرد.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
بعضی از افراد معتقدند بهتر است؛ اگر صبح زود به صورت آهسته و کم فشار بدوند و بدن خود را گرم کنند و پس از آن کم کم به انجام حرکات سنگین تر ورزشی بپردازند. به این ترتیب بدن آنها آمادگی بیشتری کسب کرده و برای انجام کار روزانه محیا میشود.اما عده ای هستند که نمی توانند از خواب صبح بگذرند و پیش از ظهر هم به دلیل گرمای هوا ورزش نمی کنند.این افراد بیشتر مایل هستند تا شبها و بعد از شام ورزش کنند.از آنجاییکه هنوز ارتباط خاصی بین ساعت ورزش و سوزاندن کالری پیدا نشده است شما می توانید در هر ساعتی از روز که مایل هستید به ورزش کردن بپردازید.

تنظیم ساعت بدن

بدن هر فرد بر اساس شیوه زندگی و عادت او نظیر ساعت خوابیدن یا بیدار شدن او تعیین میشود،تغییر این ریتم و جابجایی این ساعات کار ساده ای نیست.این تنظیم ساعت بر اساس الگوی شبانه روز و نحوه چرخش زمین تعیین می شود و بر بسیاری از شرایط فیزیکی بدن از جمله سطح هورمونها، تعداد ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن تاثیر گذار است و تغییر هر یک از این شرایط به شیوه ای در هماهنگی و آمادگی بدن برای ورزش کردن موثر و پر رنگ است.

یکی از راههای انتخاب زمان مناسب برای ورزش هر فرد این است که از ساعت بدن خود کمک بگیرد تا زمان مناسب برای پیاده روی یا دویدن بر روی تردمیل را به او نشان دهد در واقع این همان ساعتی ست که شما در آن بیشتر از بقیه ساعات شبانه روز مایل به ورزش کردن هستید.

البته عوامل دیگری نظیر شرایط کاری و نحوه زندگی و زمانی که وقت آزاد دارید تا از تردمیل خود استفاده کنید در این انتخاب موثر می باشد.به هر حال شما باید در ورزش کردن زمانی را انتخاب کنید که بتوانید آن را تداوم ببخشید.

هوشیاری در خصوص ورزش صبحگاهی

بعضی از دانشمندان عقیده دارند که اگر برای انتخاب زمان مناسب برای ورزش کردن خود شک دارید و نمی توانید تایمی را انتخاب کنید. بهترین حالت این است که ورزش کردن در صبح زود را برای این کار انتخاب کنید.

تحقیقات نشان داداه است که عادت به ورزش کردن برای کسانی که صبحگاه را برای این کار انتخاب میکنند بیشتر است.در این زمان افراد بیشترین وقت آزاد را دارند و تقریباً زمانی ست که فرد تنها به ورزش کردن اختصاص می دهد و کمتر اتفاق می افتد که در این زمان برنامه دیگری پیش آید که مانع از ورزش کردن شود. البته برای افرادی که استفاده از تردمیل را برای صبحگاه انتخاب می کنند بهتر است تا زمان بیشتری را به گرم کردن خود اختصاص دهند زیرا در این زمان دمای بدن نسبت به سایر اوقات شبانه روز پایین تر است.

اوقاتی که دچار بی خوابی می شوید

به علت همزمان شدن خواب شبانه با ورزش صبحگاهی برخی از افراد نمی توانند در همه روزها به طور مداوم ورزش صبحگاهی انجام دهند، خصوصاً زمانهایی که شب قبل به دلایلی مجور هستند دیرتر بخوابند امکان حذف این برنامه وجود دارد.اگر چه بیرون آمدن از رختخواب و انجام ورزش در ابتدا ممکن است سخت به نظر بیاید اما با چنان لذتی همراه است که بیشتر افراد، بعد از تجربه آن مایل به ترکش نیستند.به این ترتیب زمان خواب شما در شب به ناچار تنظیم می شود و به این ترتیب برای افرادی که دچار بی خوابی هستند درمان مناسبی نیز هست. بدن افراد باید برای خوابیدن آماده باشد این آمادگی شامل دمای بدن و تعداد ضربان قلب ست، به این ترتیب اگر افراد بتوانند شبها زودتر بخوابند بدنشان به مرور زمان به این برنامه عادت می کند.

ورزش کردن در آخر شب نزدیک به زمان خوابیدن همانند خوردن غذا در آخر شب باعث بی خوابی می شود. زیرا سبب می گردد تا هم ضربان قلب و هم دمای بدن بالا رود که این موارد هر دو موجب بی خوابی می شوند.

البته عده دیگری از ورزشکاران به ورزش کردن عصرها بیش از انجام آن در صبحگاه معتقدند .آنها می گویند که در این زمان بدن سریعتر به ریتم موزون ورزشی خود می رسد.

انجام ورزش بلافاصله بعد از خوردن غذا به هیچ عنوان توصیه نمی شود، زیرا در هنگام ورزش خون باید برای اکسیژن رسانی بهتر به ماهیچه ها برسد. اما زمانی که غذا میخورید خون برای کمک به هضم غذا به سمت دستگاه گوارش می رود.بنابراین دانشمندان تاکید دارند تا از ورزش کردن بعد از خوردن وعده های اصلی تا حدود 2ساعت پرهیز کنید.

کشف بهترین زمان ورزش برای هرکس

هنوز دانشمندان به توافق جامعی برای تعیین بهترین زمان ورزش کردن نرسیده اند. اما بهترین حالت برای هر فرد این است که ورزش کردن در ساعات مختلف شبانه روز را امتحان کند و زمانی که برای او از همه مناسب تر است و می تواند ورزش خود را در آن زمان استمرار بخشد را انتخاب کند.در واقع بهترین زمان ورزش برای هر شخص را باید خود او کشف کند.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
تردمیل و مصارف پزشکی آن

تردمیل را با نام دستگاه دو درجا نیز می شناسند، به دلیل اینکه کاربر می تواند بر روی صفحه متحرک دستگاه (تسمه) ساعتها بدود بدون اینکه حرکتی داشته باشد.تسمه یا همان صفحه اصلی تردمیل متحرک و بدنه آن ثابت است. تردمیلها یا از جنس استیل ساخته شده اند یا آلومینیوم.که نوع آلومینیومی آن سبک تر می باشد.

این دستگاه شامل دو دسته اصلی موتوردار و بدون موتور هستند. نوع بدون موتور تردمیل ها برقی نیستند و صفحه آنها با استفاده از نیروی وزن کاربر به حرکت در می آید. البته کار با آنها مشکل تر از تردمیل های برقی است. قیمت و وزن این تردمیل ها نیز به نسبت تردمیل های برقی سبک تر می باشد. امروزه اغلب افراد از نوع برقی تردمیل که ویژگی ها و امکاناتی زیادی دارد استفاده می کنند.تردمیل کاربردهای زیادی دارد و بسیاری از افراد به منظور داشتن فعالیت ورزشی بری کاهش وزن یا دستیابی به سلامتی از آن استفاده می کنند، برخی ورزشکاران نیز برای حفظ آمادگی جسمانی خود و تمرینات ورزشی از آن بهره می برند و علاوه بر این تردمیل در مصارف پزشکی و بازتوانی افراد نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از کاربردهای تردمیل در زمینه پزشکی، برای بیماران قلبی ست که فرد بیمار بر روی تردمیل راه رفته و یا می دود و از این راه پزشک می تواند از طریق نمایشگر دستگاه به تعداد ضربان قلب و نحوه فعالیت بدن او دست یابد. این حرکت در علم پزشکی الکتروکاردیوگرافی نامیده می شود.البته در زمانهای گذشته پیش از اینکه از تردمیل به عنوان یک وسیله ورزشی استفاده شود به عنوان یکی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می گرفت.

یکی از کاربردهای دیگر تردمیل توانبخشی به بیمارانی ست که به دلایلی از جمله سکته مغزی، بیماری پارکینسون یا ام اس دچار مشکلات حرکتی هستند. استفاده از تردمیل برای این افراد می تواند به میزان زیادی در بهبود وضعیت آنها مفید واقع شود.

همچنین برای بیمارانی که مشکلات مفصلی یا استخوانی دارند با نظارت پزشک می توانند از این دستگاه برای بهبود وضعیت خود استفاده کنند.حتی تردمیل های آبی نیز برای این منظور و مصارف پزشکی به بازار عرضه شده است که در این زمینه می تواند بسیار سودمند باشد.

از دستگاه تردمیل در سالن های ورزشی در کنار سایر وسایل فیتنس استفاده می شود که البته طرفداران زیادی نیز دارد.ورود تردمیل خانگی به بازار نیز تا حدود زیادی توانست وضعیت ورزش کردن در میان مردم را بهبود بخشد.استفاده از تردمیل سبب شده است تا مردم بدون صرف وقت در ترافیک برای رسیدن به باشگاهای ورزشی در خانه به ورزش بپردازند البته ترکیب تردمیل با ورزشهای دیگری نظیر دراز نشست و ورزشهای کششی می تواند باشگاه خانگی خوبی برای شما باشد.

تردمیل های برقی به نسبت تردمیل های بدون موتور امکانات بیشتری دارند از جمله آن وجود صفحه نمایشگر است که در طول تمرین تعداد ضربان قلب کاربر،کالری مصرفی او، مدت زمان تمرین، مسافت طی شده و سرعت را نمایش می دهد و با بهره گیری از این اطلاعات می توان برنامه مناسبی برای تمرین داشت.

در اکثر تردمیل های برقی تنها با فشار یک دکمه می توان شیب دستگاه را به میزان دلخواه تغییر داد و حالتی نظیر تپه نوردی را به وجود آورد.که استفاده از آن البته با سرعت کم برای بدن بسیار مفید است و می تواند سبب بالا رفتن متابولیسم و تقویت عضلات پا شود.
به خاطر داشته باشید که هیچگاه نباید شیب و سرعت تردمیل را به طور همزمان بالا ببرید زیرا این کار سبب آسیب به مفلصل زانو می شود.

همانگونه که در ابتدا مطلب نیز یادآور شدیم تردمیل کاربرد های مختلفی دارد، هم جنبه دستیابی به سلامتی و تندرستی و هم تناسب اندام. البته دوندگان حرفه ای دو و حتی فضانوردان برای بالا بردن سطح استقامت بدن خود و هماهنگی عضلات از تردمیل استفاده می کنند.

نکته اساسی در استفاده از هر وسیله ورزشی از جمله تردمیل طریقه صحیح به کارگیری آن است تا برای بدن شما مفید باشد. پس قبل از رفتن بر روی آن دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و یا از یک مربی ورزشی در این زمینه راهنمایی بخواهید.

نکات اساسی در انتخاب تردمیل

بهتر است قدرت موتور تردمیل انتخابی شما حداقل 1.5 اسب بخار باشد و حتی برای افراد کم وزن قابلیت تحمل وزن تا 120 کیلوگرم را داشته باشد.به این ترتیب دستگاه پر توان تری دارید و به جز شما افراد دیگر نیز می توانند از آن استفاده کنند.اگر اندام درشتی دارید به ابعاد تسمه تردمیل توجه کنید به گونه ای که به راحتی بتوانید بر روی آن ورزش کنید(تردمیل عریض تری انتخاب کنید).هنگام خرید دستگاه وزن چاق ترین فرد خانواده را در نظر بگیرید و بر اساس آن تردمیل را انتخاب کنید تا در صورت استفاده او به موتور دستگاه فشار وارد نشود.برای راحتی کار با تردمیل شیوه استفاده از دستگاه خصوصاً نمایشگر آن را به خوبی بیاموزید.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
ورزش هوازی و کاهش وزن

کاهش وزن هرگز نباید به سرعت اتفاق بیفتد. ورزش یک از موثرترین راه ها در پیش برد این پرسه است؛ بدن هر فرد با توجه به ژن، جنس و وزن به ورزش پاسخ متفاوتی می دهد. ولی به هر حال ورزش هوازی بهترین روش برای چربی سوزی و تناسب اندام شناخته شده است.

تحقیقات نشان داده کسانی که در کنار یک **** غذایی مناسب به تمرینات هوازی می پردازند، زودتر از سایر افراد به نتایج مطلوب دست می یابند و این نتایج برای آن ها با دوام تر خواهد بود.

در میان ورزش های هوازی دویدن، پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا بهترین ها هستند؛ اما اغلب مردم وقت کافی برای انجام این فعالیت ها در بیرون منزل وخارج از ساعات کاری را ندارند؛ به همین علت ورزش با دستگاه های ورزشی خانگی از جمله تردمیل، طرفداران زیادی یافته است. تحقیقات نشان داده افرادی که به ورزش هوازی می پردازند بیش از کسانی که به ورزش مقاومتی مشغول هستند به کاهش وزن دست می یابند. ورزش هوازی، ورزشی است که در مدت نسبتا طولانی با شدت متوسط انجام بشود.

در هنگام ورزش با دستگاه های هوازی هر فرد می بایست نسبت به شرایط بدنی خود برنامه مخصوص داسته باشد. متخصصین معتقدند کسانی که دوچرخه ثابت یا تردمیل را برای ورزش انتنخاب کرده اند بهتر است روزانه 45 دقیقه با این دستگاه ها تمرین انجام بدهند؛ زمان بیشتر ممکن است به عضلات و مفاصل آن ها آسیب برساند. استفاده از مایعات و بخصوص آب در حین ورزش ضروری به نظر می رسد؛ چون این کار از گرمازدگی ورزشی پیشگیری کرده و انرژی ورزشکار را افزایش می دهد.

دویدن در یک ساعت می تواند چیزی حدود 650 کالری بسوزاند. دوچرخه سواری نیز یکی از ورزش های مهم و بسیار محبوب در دستیابی به تناسب اندام می باشد. در واقع این ورزش نقطه شروع بسیار خوبی است. افراد تازه کاری که می خواهند برای نخستین بار به ورزش های قلبی- عروقی یا همان هوازی بپردازند، می توانند با دوچرخه سواری یا دوچرخه ثابت این کار را آغاز کنند. استفاده از دوچرخه ثابت بسیار آسان است. انواع این دستگاه به صورت نشسته، ایستاده و خوابیده وجود دارد.

دوچرخه ثابت های خوابیده از عضلات کمر حمایت می کنند. کالری سوزی با این دستگاه، به سرعت رکاب زدن بستگی دارد. روی این دستگاه می شود در هر ساعت بیش از 500 کالری سوزاند. حتی بی حوصله ترین افراد با گذاشتن دوچرخه ثابت مقابل تلوزیون و تماشای فیلم در هنگام ورزش، قادر خواهند بود به اندازه کافی ورزش کنند. استمرار و نظم در ورزش برای چربی سوزی و لاغری ضرورت دارد.

افرادی که متناسب هستند و فقط برای سلامتی دستگاه قلبی- عروقی به سراغ ورزش می روند، در هفته2 یا 3 جلسه و در هر جلسه 30 دقیقه تمرین کنند. از ویژگی های مهم ورزش هوازی می توان به سهولت در انجام آن، قابل استفاده بودن برای همه سنین؛ بهبود عملکرد قلبی- عروقی و کاهش وزن اشاره کرد.

همیشه قبل از شروع تمرینات 5 دقیقه به صورت ملایم کار کنید و در پایان نیز تا وقتی ضربان قلب طبیعی بشود آهسته راه بروید و حرکات کششی انجام بدهید. شدت تمرین به آمادگی جسمانی فرد بستگی دارد. افراد چاق پس از کاهش وزن اولیه و بهیود آمادگی جسمانی می توانند به تمرینات شدیدتر بپردازند.

حداقل سوخت مصرفی برای بالا بردین آمادگی جسماند 1000 کالری در هفته است و برای کاهش وزن باید در هر هفته 2000 کالری بسوزانید که در مجموع 3000 کالری می شود، پس یک فرد می بایست روزانه بیش از 400 کالری اضافه بسوزاند تا علاوه بر آمادگی جسمانی به کاهش وزن دست یابد. افراد بسیار چاق یا مبتلا به بیماری های قلبی، فشار خون و دیابت توانایی لازم برای از دست دادن این مقدار کالری را ندارند؛ بنابراین باید به تدریج توانایی خود را افزایش بدهند.

در ورزش هوازی اکسیژن زیادی وارد بدن می شود. اکسیژن زیاد سوخت و ساز را بالا می برد و کاهش وزن رخ خواهد داد. برای تناسب اندام، این روش مطلوب را پیشنهاد می کنیم.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
اسکی فضایی و چربی سوزی

امروزه استفاده از الپتیکال بیش از گذشته در میان افراد رایج شده است و با آگاهی مردم از فواید آن علاوه بر باشگاههای ورزشی به بسیاری از منازل نیز راه یافته است.افراد بسته به هدف ورزشی خود اسکی فضایی را جهت استفاده در موارد مختلفی از جمله بهبود وضعیت جسمی، دستیابی به تناسب اندام، بالارفتن آمادگی بدن خود یا کاهش وزن خریداری می کنند که این وسیله ورزشی برای استفاده در تمام موارد فوق کاربردی می باشد.

اسکی فضایی می تواند به عنوان جانشینی مناسب برای دستگاههای هوازی دیگر باشد و استفاده از آن به دلیل راحتی بیشتر به تازگی علاقمندان زیادی پیدا کرده است.الپتیکال دستگاهی ست که حرکت پیاده روی، رکاب زدن دوچرخه سواری و پله نوردی را در یک دستگاه به صورت همزمان اجرا می کند.همچنین با داشتن دسته های متحرک اندام های فوقانی بدن را نیز درگیر فعالیت و تحرک می کند.

الپتیکال به نسبت سایر دستگاهای بدنسازی مزایای زیادی دارد که از جمله آن می توان به کم فشار و ضربه بودن دستگاه، کالری سوزی بالا و امکان استفاده ساده از آن اشاره کرد.البته مقدار کالری مصرفی در اسکی فضایی به شرایط مختلفی از قبیل مدت استفاده از دستگاه، وزن فرد، میزان شدت و نوع برنامه تمرینی بستگی دارد.

با الپتیکال شدت تمرین خود را کنترل کنید

الپتیکال نیز مانند اغلب دستگاهای ورزشی امکان تنظیم شدت و سرعت تمرین را در درون خود دارد به این ترتیب شما با تغییر این ویژگی ها قادر خواهید بود تا میزان کالری مصرفی را بالا ببرید یعنی زمانی که شدت تمرین در اسکی فضایی را بالا می برید دستگاه برای اینکه حرکت خود را در همان درجه نگاه دارد نیاز به افزایش فشار تمرینی در شما دارد. بنابراین بدنتان انرژی بیشتری صرف می کند و همین موضوع سبب افزایش کالری سوزی در شما می شود.

میزان کالری مصرفی در اسکی فضایی

نمونه هایی از کالری سوزانده شده توسط افراد با وزن های مختلف و مدت تمرین های متفاوت به شرح ذیل می باشد:

1)فردی با 80 کیلوگرم وزن در مدت 30دقیقه تمرین با الپتیکال 451 کالری و در 60 دقیقه 902 کالری از دست می دهد.

2)اگر شخصی 68 کیلوگرم وزن داشته باشد در مدت 30 دقیقه تمرین با اسکی فضایی 386 کالری و در یک ساعت 773 کالری می سوزاند.

3)فردی با 56 کیلوگرم وزن در 30 و 60 دقیقه تمرین با استفاده از الپتیکال به ترتیب 322 و 654 کالری از دست می دهد.

به این ترتیب شما می توانید با در نظر گرفتن موارد فوق و مقایسه آن با وزن و شرایط تمرین خود مقدار حدودی از دست رفتن کالری در مدت تمرینتان را بدست آورید.میزان کالری از دست رفته در موارد بالا برحسب تمرینی با شدت متوسط می باشد.

انجام تمرین های بازه ای (hiit) با استفاده از اسکی فضایی

انجام تمرینات بازه ای در انجام هر ورزش هوازی سبب بالاتر رفتن میزان کالری سوزی در بدن می شود.زمان تمرین با الپتیکال به جای اینکه کل مدت تمرین خود را در یک سرعت و شدت ثابت بمانید، می توانید آن را تغییر دهید. مثلا به مدت 1 تا 2 دقیقه مقاومت دستگاه را بالا ببرید و در آن موقعیت فعالیت کنید و مجدداً برای مدت30 تا 60 ثانیه مقاومت را پایین تر بیاورید و قدری نفس گیری کنید و دوباره سرعت را بالا ببرید. این کار را به مدت حداقل 20 دقیقه ادامه دهید .به این ترتیب هم یک تمرین قلبی عروقی خوب انجام داده اید و هم سخت تر فعالیت کرده اید و در نتیجه کالری سوزی شما افزایش یافته است.در نتیجه زودتر به کاهش وزن دست می یابید.

نکات قابل توجه در استفاده از اسکی فضایی

اسکی فضایی (الپتیکال) نیز مانند سایر دستگاههای فیتنس بوده و رعایت استفاده صحیح از آن سبب نتیجه بخش تر بودن تمرینات در آن می گردد بعلاوه در هنگام خرید الپتیکال دقت کنید و دستگاهی را انتخاب نمایید که نیازهای تمرینی شما را برآورده سازد. در این زمینه می توانید با کارشناسان ما مشورت نمایید.

سعی کنید در مدت استفاده از دستگاه از شدت متوسط تا سخت دستگاه نیز استفاده نمایید و همیشه با شدت ساده آن تمرین نکنید به این ترتیب بدن خود را به چالش می کشید و علاوه بر افزایش میزان کالری سوزی و دستیابی به کاهش وزن و تناسب اندام موفق می شوید تا سیستم قلبی-عروقی خود را تقویت کنید و از مزایای یک تمرین سخت و موثر نیز بهره مند شوید.
 

hypergymco

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
3 آپریل 2016
نوشته‌ها
39
لایک‌ها
3
سن
53
کاربرد اسمارت اسکوتر

برخلاف دوران گذشته که امکانات زیادی برای بازی وسرگرمی کودکان ونوجوانان نبود امروزه با پیشرفت تکنولوژی وسایل وابزار زیادی وارد عرصه رقابت جهانی شده اند که کمک میکنند افراد در هر مکان یا حتی زمانی برای سرگرمی خود راهکاری داشته باشند.

از قدیم اسکیت و نسل آن به دلیل سرعت و هیجان انفرادی که در شخص ایجاد میکرد طرفداران زیادی داشت ولی به دلیل مشکلی که در یاد گیری آن بود استفاده آن را برای همه ممکن نمیکرد و شخص خواهان استفاده از این وسیله ورزشی باید مدت زمان زیادی را زیر نظر مربی میگذراند.

امروزه با پیشرفت علم وفناوری دستگاهایی طراحی شده که نسل جدید اسکیت های دوران کودکی محسوب میشوند.این دستگاها به نام اسمارت اسکوتر .اسمارت بالانسرو... به بازار عرضه شده اند.

دستگاهی کوچک که استفاده از آن بسیار راحت است و احتیاجی به گذراندن دوران آموزشی طولانی هم ندارد.

اسمارت اسکوتر طوری طراحی شده است که به راحتی میتوان از آن در هر مکانی که بخواهید استفاده کنید مانند: پارک ها .فروشگاه ها برای جابه جایی محصولات خریداری شده یا برای عکاسان که میخواهند از زوایای خاصی عکسبرداری کنند یا برای افرادی که باید روزانه مسافت زیادی را پیاده روی کنند برای عبورو مرور روزانه خود بدون اینکه آسیبی به محیط زیست زده شود. این دستگاه از آنجا که نه دودی تولید میکند ونه آلاینده ای وارد فضای پیرامون خود میکند مورد توجه بسیاری از علاقمندان محیط زیست نیز قرار گرفته است.

اسکوتر طراحی بسیار زیبا وهوشمندی دارد وهمین ظرافت وزیبایی آن است که اغلب افراد را جذب استفاده از خود میکند.اسمارت اسکوتر بدون فرمان از یک بدنه فلزی محکم ومقاوم در برار ضربات احتمالی تشکیل شده است که موتوری که داخل آن تعبیه شده است کار اصلی و مهم را برعهده دارد.

محور یا موتوری که داخل اسمارت اسکوتر گذاشته شده است به دو چرخ این دستگاه متصل است و پدال هال قرار داده شده بر روی دستگاه کار هدایت این وسیله ورزشی انجام میدهند.

استفاده از این وسیله ورزشی آسان بوده و احتیاجی به طی دوره ای برای شروع به کار با این دستگاه نیست.فقط کافیست برای شروع کار از شخص دیگری جلوگیری از اسیب دیدگی کمک بگیرید یا شروع کار خود را از کنار دیوار یا تکیه گاهی مطمعن آغاز کنید.

اسمارت اسکوتر ها در مدل وطرح ها و رنگ بندی های متنوع زیادی طراحی شده اند که افراد با توجه به سن وسال و وزنی که دارند میتوانند دستگاه مورد نظر خود را انتخاب و از آن استفاده کنند.

همان طور که گفته شد اسکوتر موتوری قدرتمند دارد که با آن هدایت وکنترل میشود . اکثر اسکوترها مدت زمانی معادل 30 الی 90دقیقه ای شارژ را نگه میدارند که این مدت زمان در دستگاه ها ومدل های مختلف متفاوت است.

اسکوتر ها با اینکه ظاهری کوچک دارند ولی اغلب سرعتی معادل20کیلومتر را میتوان با آن طی کرد .

برای استفاده از اسمارت کافیست پای راست خود را روی پدال های قرار گرفته روی دستگاه بگذارید وبعد از حفظ تعادل خود با همکاری شخص دیگری یا استفاده از تکیه گاهی پای چپ را روی دستگاه قرار دهید .اگرا پاهای شما در جای صحیح طراحی شده قرار بگیرد چراغ های دستگاه روشن و درست بودن عملکرد شما را تایید میکنند.

سرعت و چرخش شما همراه دستگاه همگی بستگی به میزان فشار وارده بر دستگاه دارد.هرچه شما فشار بر روی پدال سمت راست وارد کنید دستگاه به همان سمت و برعکس عمل خواهد کرد.

افراد استفاده کننده از این دستگاه باید در انتخاب دستگاه هنگام خرید دقت داشته باشند که دستگاهی را خریداری کنند که متناسب با وزن آنها طراحی شده است در غیر این صورت احتمال عدم کنترل شخص واسیب دیگی آن زیاد است وخطرات جانبی زیادی دارد.

استفاده از اسکوتر محدودیت سنی زیادی ندارد به راحتی میتوانند تمام افرادی در سنین 20 تا 40 سال از این وسیله ورزشی تفریحی استفاده کنند و از آن لذت ببرند.
 
بالا