• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

پرکاربرد

 1. M

  عبارتها و اصطلاحات کوتاه و پرکاربرد در انگلیسی

  عبارتها و اصطلاحات کوتاه و پرکاربرد در انگلیسی . Thank You. سپاسگزارم . I'm sorry. متاسفم . It's over. تمام شد/ تمامه . Shit happens. اتفاق(بد) ره میدهد دیگر . Love you. دوستت داردم . You win. تو بردی . Believe me. باور کن درست میگم/ باورم کن . Trust me. به من اعتماد کن . You first. اول شما/ اول...
 2. M

  یکی از فعلهای عبارتی بسیار باکلاس و قشنگ Cut out است.

  یکی از فعلهای عبارتی بسیار باکلاس و قشنگ Cut out است. به معنی های: جدا کردن در اثر بريدن/کندن/برش دادن/قطع جريان/ قزع کردن یک روال/سويچ قطع برق وغيره/ فرم دادن و بریدن چیزی برای کاری/ ساخته شدن به منظور خاصی به طور طبیعی و .... . مثالز: They cut out the free coffee with lunch at the cafeteria...
 3. M

  وقتشه كه/ وقتش شده که در انگلیسی

  وقتشه كه/ وقتش شده که در انگلیسی . اين عبارت وقتي بكار مي رود كه فاعلي موقع انجام كاري را براي خود يا شخص ديگري ترجيح دهد فرمول براي وقتي كه گوينده جمله، ترجيح انجام كاري را بر اي خودش مي دهد فرمول: it’s time + to مصدر با مــثــالها: it’s time to finish the job. وقتشه كار را تمام كنم . It is...
 4. M

  كاربرد و فرق بين Whether , Weather , Wether در انگلیسی

  كاربرد و فرق بين Whether , Weather , Wether در انگلیسی . تلفط اين سه خيلي شبيه هم اند! و بهترين راه تشخيصشون، به خصوص در شنيدار به موقعيت قرارگيري شون در جمله است. . We’re going to have a picnic, whether or not the weather is warm. ما داريم ميريم پيك نيك؛ چه هوا گرم باشه، چه نباشه . به مثال بالا...
 5. M

  ساختار بسیار پرکاربرد نه تنها فلان؛ بلکه بهمان (not only ….. but (also

  ساختار بسیار پرکاربرد نه تنها فلان؛ بلکه بهمان (not only ….. but (also . این كلمات را حروف ربط گویند. و برای ترکیب دوجمه استفاده میشوند كاربرد آن در انگلیسی دو نوع است كه در فرمول زیر منعكس شده است. Not only + X + but + Y + as well Not only + X + but also + Y ────────── نکته ی مهم: اگر x صفت...
بالا