برگزیده های پرشین تولز

آشنایی با مفاهیم اولیه رجیستری (registry)

  1. Ittl.ir

    آشنایی با مفاهیم اولیه رجیستری (REGISTRY)

    هماهنگونه که در فصل گذشته اشاره شد، نسخه های قدیمی ویندوز پارامترهای مربوط به پیکربندی خود را در فایلهای مقدار دهی System.ini و Win.ini تنظیم و نگهداری می کردند. از ویندوز ۹۵ به بعد برنامه ریجستری که حاوی تمام اطلاعات مربوط به پیکربندی سیستم میباشد ارایه شده است. اطلاعات رجیستری در دو فایل...
بالا