برگزیده های پرشین تولز

هتل مردان پالاس آنتالیا

 1. ت

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس یکی از هتل های 5 ستاره آنتالیا می باشد که در سال 2009 در منطقه لارا شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین ها آکواریوم اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق با امکاناتی مانند...
 2. N

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس یکی از هتل های 5 ستاره آنتالیا می باشد که در سال 2009 در منطقه لارا شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین ها آکواریوم اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق با امکاناتی مانند...
 3. N

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس یکی از هتل های 5 ستاره آنتالیا می باشد که در سال 2009 در منطقه لارا شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین ها آکواریوم اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق با امکاناتی مانند...
 4. N

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس یکی از هتل های 5 ستاره آنتالیا می باشد که در سال 2009 در منطقه لارا شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین ها آکواریوم اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق با امکاناتی مانند...
 5. N

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس یکی از هتل های 5 ستاره آنتالیا می باشد که در سال 2009 در منطقه لارا شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین ها آکواریوم اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق با امکاناتی مانند...
 6. N

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس آنتالیا (Mardan Palace Hotel) در سال 2009 در منطقه Lara شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین های اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق که دارای بالکنی رو به کوهستان توروس، دریای...
 7. I

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس آنتالیا (Mardan Palace Hotel) در سال 2009 در منطقه Lara شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین های اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق که دارای بالکنی رو به کوهستان تائوروس،...
 8. biliteantalya

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس آنتالیا (Mardan Palace Hotel) در سال 2009 در منطقه Lara شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین های اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 5600 اتاق که دارای بالکنی رو به کوهستان تائوروس،...
 9. netantalya

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده...
 10. netantalya

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده...
 11. biliteantalya

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس آنتالیا (Mardan Palace Hotel) در سال 2009 در منطقه Lara شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین های اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق که دارای بالکنی رو به کوهستان تائوروس،...
 12. biliteantalya

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مردان پالاس آنتالیا (Mardan Palace Hotel) در سال 2009 در منطقه Lara شهر آنتالیا افتتاح شد. استخر این هتل جزء بزرگترین استخرهای اروپا و آکواریم آن با بیش از 2400 ماهی از بزرگترین های اروپا محسوب میشوند. این هتل دارای 560 اتاق که دارای بالکنی رو به کوهستان تائوروس،...
 13. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 14. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 15. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 16. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 17. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 18. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 19. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
 20. S

  هتل مردان پالاس آنتالیا

  هتل مردان پالاس آنتالیا هتل مجلل 5 ستاره مردان پالاس آنتالیا در 23 می 2009 در منطقه لارا در سواحل سرسبز مدیترانه افتتاح شده است. طراحی خلاقانه این هتل که از کاخ دلمه باغچه الهام گرفته شده است به همراه امکانات گسترده و خدمات عالی، این هتل را در زمره بهترین و گران ترین هتل های جهان قرار داده است...
بالا