منتخب بازارچه

بازی اکشن Hungry Shark Evolution کوسه گرسنه

mrali1234

Registered User


Hungry Shark Evolution


ک.JPG

رایگان
بازی سال ۲۰۱۳ و برنده جوایز TIGA
تجربه زندگی به عنوان یک کوسه در آزمون نهایی بقا
راه خود را در اطراف جهان آبزیان متنوع پر از شگفتی و خطر پیدا کنید
Download size
71 MB
Last updated
8/28/2014
Version
1.0.0.0
Works with
  • Windows Phone 8.1
  • Windows Phone 8






 
بالا