منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

خرید و فروش بیت‌کوین - Bitcoin

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲شنبه 24 اردیبهشت 1401 ساعت 11:21

👈 خرید وبمانی از شما: 24,000
👈 فروش وبمانی به شما: 26,490

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 30,000
🔥 فروش پرفکت مانی به شما: 30,790

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 31,290

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png
وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: inf[email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401 ساعت 10:25

👈 خرید وبمانی از شما: 24,500
👈 فروش وبمانی به شما: 26,390

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 29,500
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,390

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,790

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png


وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲شنبه 31 اردیبهشت 1401 ساعت 09:14

👈 خرید وبمانی از شما: 24,000
👈 فروش وبمانی به شما: 🔥25,190

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 29,500
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,290

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,300
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,750

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.pngوب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲دوشنبه 2 خرداد 1401 ساعت 12:25

👈 خرید وبمانی از شما: 24,000
👈 فروش وبمانی به شما: 25,950 🔥

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 29,500
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,250 🔥

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,000
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,450

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png
وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲سه شنبه 3 خرداد 1401 ساعت 11:39

👈 خرید وبمانی از شما: 24,000
👈 فروش وبمانی به شما: 25,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 29,600
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,590

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,790

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png

وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲پنج شنبه 5 خرداد 1401 ساعت 12:02

👈 خرید وبمانی از شما: 24,500
👈 فروش وبمانی به شما: 26,090 ⭐️

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 29,800
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,550 ⭐️

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,850 ⭐️

علامت ⭐️ به معنای کمترین نرخ بازار است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png


وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲شنبه 7 خرداد 1401 ساعت 11:45

👈 خرید وبمانی از شما: 24,500
👈 فروش وبمانی به شما: 26,490 ⭐️

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 30,300
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,950 ⭐️

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,800
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 31,280 ⭐️

علامت ⭐️ به معنای کمترین نرخ بازار است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.pngوب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲یکشنبه 8 خرداد 1401 ساعت 9:45

👈 خرید وبمانی از شما: 24,000
👈 فروش وبمانی به شما: 25,990 ⭐️

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 30,000
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,750 ⭐️

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,990 ⭐️

علامت ⭐️ به معنای کمترین نرخ بازار است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png

وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 
Last edited:

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲دوشنبه 9 خرداد 1401 ساعت 11:23

👈 خرید وبمانی از شما: 24,000
👈 فروش وبمانی به شما: 25,990 ⭐️

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 30,000
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 30,790 ⭐️

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 30,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 30,950 ⭐️

علامت ⭐️ به معنای کمترین نرخ بازار است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png

وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲سه شنبه 10 خرداد 1401 ساعت 13:40

👈 خرید وبمانی از شما: 24,500
👈 فروش وبمانی به شما: 26,790

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 30,600
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,290

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 31,000
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 31,450

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png


وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲چهارشنبه 11 خرداد 1401 ساعت 11:24

👈 خرید وبمانی از شما: 24,500
👈 فروش وبمانی به شما: 26,790

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 30,650
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,250

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 31,000
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 31,390

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.pngوب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲دوشنبه 13 تیر 1401 ساعت 11:41

👈 خرید وبمانی از شما: 26,000
👈 فروش وبمانی به شما: 27,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,400
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 32,290

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 31,800
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,390

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png
وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲جمعه 17 تیر 1401 ساعت 13:17

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 27,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,300
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,990

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 31,600
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,290

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png

وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲شنبه 18 تیر 1401 ساعت 11:21

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 27,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,200
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,990

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 31,500
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,090

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png


وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲سه شنبه 21 تیر 1401 ساعت 12:32

👈 خرید وبمانی از شما: 26,000
👈 فروش وبمانی به شما: 27,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,500
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 32,290

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 32,100
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,790

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.pngوب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲پنج شنبه 23 تیر 1401 ساعت 13:02

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 28,490

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,400
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 32,250

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 32,200
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,790

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png
وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲جمعه 24 تیر 1401 ساعت 10:58

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 28,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,400
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,990 🔥🔥

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 32,000
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,690

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png

وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲شنبه 24 تیر 1401 ساعت 11:16

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 28,990

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,400
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,990

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 32,000
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,490

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png


وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲دوشنبه 26 تیر 1401 ساعت 13:19

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 28,490

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,300
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,990

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 32,000
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,490

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.pngوب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 

greenlenz

فروشنده معتبر
فروشنده معتبر
امتیاز - 100%
1   0   0
تاریخ عضویت
9 نوامبر 2018
نوشته‌ها
81
لایک‌ها
0
+ خرید و فروش تتر و سایر رمزارزها با بهترین قیمت و در سریعترین زمان انجام می گردد

+ خرید و فروش کلیه مبالغ از 1.00$ الی 50،000$ انجام میشود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

💲پنج شنبه 30 تیر 1401 ساعت 14:21

👈 خرید وبمانی از شما: 26,500
👈 فروش وبمانی به شما: 28,490

👈 خرید پرفکت مانی از شما: 31,000
👈 فروش پرفکت مانی به شما: 31,890

👈 خرید تتر و سایر رمزارزها از شما، هر دلار: 31,900
👈 فروش تتر و سایر رمزارزها به شما، هر دلار: 32,390

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ در سفارشات فروش تتر به ما، تسویه کلیه مبالغ به حساب های بانک اینده "فوری" و مابقی بانک ها در اولین سیکل پایا انجام می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نرخ خرید و فروش به صورت لحظه ای: https://parstether.com/tether

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به کانال تلگرام پارس تتر بپیوندید: (نرخ های ویژه فقط در کانال تلگرام اطلاع رسانی می شود)

https://t.me/parstether_com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
parstether_logo_main_file_1401-2-9.png
وب سایت: https://parstether.com
ایمیل: [email protected]
پشتیبانی تهران: ۰۲۱.۴۴۱۱۳۵۹۰
پشتیبانی مشهد: ۰۵۱.۳۸۴۳۲۸۳۴
همراه و تلگرام: ۰۹۱۲۹۵۶۷۲۲۴
 
بالا