منتخب بازارچه

رکورد شما در بازی Doodle Jump

Benyaminj

کاربر فعال بازیهای کامپیوتری
کاربر فعال
من 280 هزارتام زدم ولی رکورد جهانیش 8 ملیون تاست.
 
بالا