منتخب بازارچه

صدای عجیب فن پاور

AhangCity.CoM

Registered User
سلام دوستان حدود یک هفته اس که فن پاور شروع به صدایی شبیه به زور زدن و با دور تند چرخیدن می کنه
یعنی به صورت رندوم گاهی هر 2-3 دقیقه گاهی هر 1 ساعت ، یک بار ( هر بار به مدت 5 ثانیه ) صدایی می ده شبیه به این که بره روی دور تند و بعدش نرمال میشه دوباره
پاورم FSP HYPER M 600W
راهنمایی لطفا
 

AMD.POWER

مدیر بخش سخت افزار
مدیر انجمن
سلام دوستان حدود یک هفته اس که فن پاور شروع به صدایی شبیه به زور زدن و با دور تند چرخیدن می کنه
یعنی به صورت رندوم گاهی هر 2-3 دقیقه گاهی هر 1 ساعت ، یک بار ( هر بار به مدت 5 ثانیه ) صدایی می ده شبیه به این که بره روی دور تند و بعدش نرمال میشه دوباره
پاورم FSP HYPER M 600W
راهنمایی لطفا
شما باید فن پاور را تعویض کنید .
 
بالا