• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

فروش پروگرامر AVR-PIC

hamid324

Registered User
تاریخ عضویت
25 ژوئن 2007
نوشته‌ها
116
لایک‌ها
2
محل سکونت
اصفهان
فروش ویژه پروگرامر بدون نیاز به منبع تغذیه جداگانه با نرم افزار oprog کامل همراه با کابل usb و سی دی نرم افزار
پروگرامر ای سی های AVR و pic در یک مدار اصلی و سه عدد برد مخصوص ای سی های میکرو و ایپرام

این پروگرامر ای سی های زیر را پشتیبانی میکند:
10F200, 10F202, 10F204, 10F206, 10F220, 10F222,
12C508, 12C508A, 12F508, 12C509, 12C509A, 12F509, 12F510, 12F519,
12F609, 12F615, 12F617, 12F629,12F635, 12F675, 12F683
,
12F1501, 12F1571, 12F1572, 12F1822, 12F1840,
16F505, 16F506, 16F526, 16F527, 16F54,
16F610
, 16F616, 16F627, 16F627A, 16F628, 16F628A, 16F630, 16F631, 16F636, 16F639, 16F648A, 16F676, 16F677, 16F684, 16F685, 16F687, 16F688, 16F689, 16F690,
16F707, 16F716, 16F72, 16F720, 16F721, 16F722, 16F722A, 16F723, 16F723A, 16F724, 16F726, 16F727, 16F73, 16F737, 16F74, 16F747, 16F753 16F76, 16F767, 16F77, 16F777, 16F785,
16F818, 16F819, 16F83, 16F83A, 16C83, 16C83A, 16F84, 16C84, 16F84A, 16C84A, 16F87, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F873A, 16F874, 16F874A, 16F876, 16F876A, 16F877, 16F877A, 16F88, 16F882, 16F883, 16F884, 16F886, 16F887,
16F913, 16F914, 16F916, 16F917, 16F946,
16F1454, 16F1455, 16F1459, 16F1503, 16F1507, 16F1508, 16F1509, 16F1516, 16F1517, 16F1518, 16F1519, 16F1526, 16F1527, 16F1823, 16F1824, 16F1825, 16F1826, 16F1827, 16F1828, 16F1829, 16F1847, 16LF1902, 16LF1903, 16LF1904, 16LF1906, 16LF1907, 16F1933, 16F1934, 16F1936, 16F1937, 16F1938, 16F1939, 16F1946, 16F1947,
18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1220, 18F1230, 18F1320, 18F1330, 18F13K22, 18F13K50, 18F14K22, 18F14K50, 18F2220, 18F2221, 18F2320, 18F23K20, 18F23K22, 18F2321, 18F2331, 18F2410, 18F24J10, 18F24J11, 18F2420, 18F24K20, 18F24K22, 18F2423, 18F2431, 18F2439, 18F2450, 18F24J50, 18F2455, 18F2458, 18F2480, 18F2510, 18F25J10, 18F25J11, 18F2515, 18F2520, 18F25K20, 18F25K22, 18F2523, 18F2525, 18F2539, 18F2550, 18F25J50, 18F2553, 18F2580, 18F2585, 18F2610, 18F26J11, 18F26J13, 18F2620, 18F26K20, 18F26K22, 18F26J50, 18F26J53, 18F2680, 18F2682, 18F2685, 18F27J13, 18F27J53, 18F4220, 18F4221, 18F4320, 18F43K20, 18F43K22, 18F4321, 18F4331, 18F4410, 18F44J10, 18F44J11, 18F4420, 18F44K20, 18F44K22, 18F4423, 18F4431, 18F4439, 18F4450, 18F44J50, 18F4455, 18F4458, 18F4480, 18F4510, 18F45J10, 18F45J11, 18F4515, 18F4520, 18F45K20, 18F45K22, 18F4523, 18F4525, 18F4539, 18F4550, 18F45J50, 18F4553, 18F4580, 18F4585, 18F4610, 18F46J11, 18F46J13, 18F4620, 18F46K20, 18F46K22, 18F46J50, 18F46J53, 18F4680, 18F4682, 18F4685, 18F47J13, 18F47J53, 18F66J60, 18F66J65, 18F67J60, 18F8520, 18F86J60, 18F86J65, 18F87J60, 18F8722, 18F96J60, 18F96J65, 18F97J60,
24F04KA200, 24F04KA201, 24F08KA101, 24F08KA102, 24F16KA101, 24F16KA102, 24FJ16GA002, 24FJ16GA004, 24FJ32GA002, 24FJ32GA004, 24FJ32GA102, 24FJ32GA104, 24FJ32GB002, 24FJ32GB004, 24FJ48GA002, 24FJ48GA004, 24FJ64GA002, 24FJ64GA004, 24FJ64GA006, 24FJ64GA008, 24FJ64GA010, 24FJ64GA102, 24FJ64GA104, 24FJ64GA306, 24FJ64GA308, 24FJ64GA310, 24FJ64GB002, 24FJ64GB004, 24FJ64GB106, 24FJ64GB108, 24FJ64GB110, 24FJ64GC006, 24FJ64GC008, 24FJ64GC010, 24FJ96GA006, 24FJ96GA008, 24FJ96GA010, 24FJ128GA006, 24FJ128GA008, 24FJ128GA010, 24FJ128GA106, 24FJ128GA108, 24FJ128GA110, 24FJ128GA306, 24FJ128GA308, 24FJ128GA310, 24FJ128GB106, 24FJ128GB108, 24FJ128GB110, 24FJ128GB206, 24FJ128GB210, 24FJ128GC006, 24FJ128GC008, 24FJ128GC010, 24FJ128DA106, 24FJ128DA110, 24FJ128DA206, 24FJ128DA210, 24FJ192GA106, 24FJ192GA108, 24FJ192GA110, 24FJ192GB106, 24FJ192GB108, 24FJ192GB110, 24FJ256GA106, 24FJ256GA108, 24FJ256GA110, 24FJ256GB106, 24FJ256GB108, 24FJ256GB110, 24FJ256DA106, 24FJ256DA110, 24FJ256DA206, 24FJ256DA210,
24EP32GP202, 24EP32GP203, 24EP32GP204, 24EP32MC202, 24EP32MC203, 24EP32MC204, 24EP64GP202, 24EP64GP203, 24EP64GP204, 24EP64GP206, 24EP64MC202, 24EP64MC203, 24EP64MC204, 24EP64MC206, 24EP128GP202, 24EP128GP204, 24EP128GP206, 24EP128MC202, 24EP128MC204, 24EP128MC206, 24EP256GP202, 24EP256GP204, 24EP256GP206, 24EP256MC202, 24EP256MC204, 24EP256MC206, 24EP512GP202, 24EP512GP204, 24EP512GP206, 24EP512MC202, 24EP512MC204, 24EP512MC206,
24HJ12GP201, 24HJ12GP202, 24HJ16GP304, 24HJ32GP202, 24HJ32GP204, 24HJ32GP302, 24HJ32GP304,24HJ64GP202, 24HJ64GP204, 24HJ64GP206, 24HJ64GP210, 24HJ64GP502, 24HJ64GP504, 24HJ64GP506, 24HJ64GP510, 24HJ128GP202, 24HJ128GP204, 24HJ128GP206, 24HJ128GP210, 24HJ128GP306, 24HJ128GP310, 24HJ128GP502, 24HJ128GP504, 24HJ128GP506, 24HJ128GP510, 24HJ256GP206, 24HJ256GP210, 24HJ256GP610,
30F1010, 30F2010, 30F2011, 30F2012, 30F2020, 30F2023, 30F3010, 30F3011, 30F3012, 30F3013, 30F3014, 30F4011, 30F4012, 30F4013, 30F5011, 30F5013, 30F5015, 30F5016, 30F6010, 30F6011, 30F6012, 30F6013, 30F6014, 30F6015,
33FJ06GS101, 33FJ06GS102, 33FJ06GS202, 33FJ12GP201, 33FJ12GP202, 33FJ12MC201, 33FJ12MC202, 33FJ16GP304, 33FJ16GS402, 33FJ16GS404, 33FJ16GS502, 33FJ16GS504, 33FJ16MC304, 33FJ32GP202, 33FJ32GP204, 33FJ32GP302, 33FJ32GP304, 33FJ32GS406, 33FJ32GS606, 33FJ32GS608, 33FJ32GS610, 33FJ32MC202, 33FJ32MC204, 33FJ32MC302, 33FJ32MC304, 33FJ64GP202, 33FJ64GP204, 33FJ64GP206, 33FJ64GP306, 33FJ64GP310, 33FJ64GP706, 33FJ64GP708, 33FJ64GP710, 33FJ64GP802, 33FJ64GP804, 33FJ64GS406, 33FJ64GS606, 33FJ64GS608, 33FJ64GS610, 33FJ64MC202, 33FJ64MC204, 33FJ64MC506, 33FJ64MC508, 33FJ64MC510, 33FJ64MC706, 33FJ64MC710, 33FJ64MC802, 33FJ64MC804, 33FJ128GP202, 33FJ128GP204, 33FJ128GP206, 33FJ128GP306, 33FJ128GP310, 33FJ128GP706, 33FJ128GP708, 33FJ128GP710,33FJ128GP802, 33FJ128GP804, 33FJ128MC202, 33FJ128MC204, 33FJ128MC506, 33FJ128MC510, 33FJ128MC706, 33FJ128MC708, 33FJ128MC710, 33FJ128MC802, 33FJ128MC804, 33FJ256GP506, 33FJ256GP510, 33FJ256GP710, 33FJ256MC510, 33FJ256MC710,
33EP32GP502, 33EP32GP503, 33EP32GP504, 33EP32MC202, 33EP32MC203, 33EP32MC204, 33EP32MC502, 33EP32MC503, 33EP32MC504, 33EP64GP502, 33EP64GP503, 33EP64GP504, 33EP64GP506, 33EP64MC202, 33EP64MC203, 33EP64MC204, 33EP64MC206, 33EP64MC502, 33EP64MC503, 33EP64MC504, 33EP64MC506, 33EP128GP502, 33EP128GP504, 33EP128GP506, 33EP128MC202, 33EP128MC204, 33EP128MC206, 33EP128MC502, 33EP128MC504, 33EP128MC506, 33EP256GP502, 33EP256GP504, 33EP256GP506, 33EP256MC202, 33EP256MC204, 33EP256MC206, 33EP256MC502, 33EP256MC504, 33EP256MC506, 33EP512GP502, 33EP512GP504, 33EP512GP506, 33EP512MC202, 33EP512MC204, 33EP512MC206, 33EP512MC502, 33EP512MC504, 33EP512MC506,
AT90S1200, AT90S2313, AT90S8515, AT90S8535, ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega8515, ATmega8535,ATmega16, ATmega164A, ATmega168, ATmega32, ATmega324A, ATmega328, ATmega64, ATmega644A,ATmega1284,
ATtiny12, ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny4313, ATtiny44, ATtiny45,ATtiny461, ATtiny48, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny88, ATtiny861,
2400, 2401, 2402, 2404, 2408, 2416, 2432, 2464, 24128, 24256, 24512, 241024, 241025,
25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256, 25512, 251024,
95010, 95020, 95040, 95080, 95160, 95320, 95640, 95128, 95256, 95512, 95M01, 95M02,
251005, 252005, 254005, 258005, 251605, 25X05, 25X10, 25X20, 25X40, 25X80, 25X16, 25X32, 25X64,
93S46, 93x46, 93x46A, 93S56, 93x56, 93x56A, 93S66, 93x66, 93x66A, 93x76, 93x76A, 93x86, 93x86A,
DS2430,DS2431,DS2433,DS28EC20,DS1820,
11010,11020,11040,11080,11160
12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674
قیمت 55000هزارتومان شرایط اول واریز بعد ارسال هزینه ارسال با خریدار
 

فایل های ضمیمه

  • AVR-PIC.jpg
    AVR-PIC.jpg
    243.2 KB · نمایش ها: 29

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
سلام
35 امکانش هست بنده خریدارم
 

hamid324

Registered User
تاریخ عضویت
25 ژوئن 2007
نوشته‌ها
116
لایک‌ها
2
محل سکونت
اصفهان
سلام
هرسری از این مدارها خالص پای خودم 42 تا 45 در می آید بدونه چاپ سبز به همین دلیل اخرین قیمتی که بتوانم تقدیم کنم 50 است (1: مدار اصلی 2: زیف برای avr و سه عدد بردی برای انواع pic)
سلام
35 امکانش هست بنده خریدارم
 

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
برد اصلی و برد برای PIC هشت پایه فقط .
 

hamid324

Registered User
تاریخ عضویت
25 ژوئن 2007
نوشته‌ها
116
لایک‌ها
2
محل سکونت
اصفهان
سلام رو برد اصلی می توانی pic 12-16-18 و i2c eeprom را پروگرام کنی و در تصویر بالا یک برد کوچک هست که میتوانی spi eeprom - microwire eeprom.. i2ceeprom - را برنامه ریزی بکنی این دو برد را میتوانم 35 بدم درصورتی که خواستی پخ بده
 
Last edited:

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
من صرفا برا 12f629 می خوام و بس .
 

hamid324

Registered User
تاریخ عضویت
25 ژوئن 2007
نوشته‌ها
116
لایک‌ها
2
محل سکونت
اصفهان
درصورتی که smd باشه باید برد دستی تبدیل smd به معمولی براش بسازی و اگه معمولی (غیر smd ) مستقم تو خود برداصلی می شه پروگرام کرد البته اگه ولتاژ 5 و اگه ولتاژ 3.5 روی برد مخصوص که عکس بالا کذاشتم باید باشه
 

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
بنده درست متوجه نشدم
12F629 معمولی هستش .
می تونم بدون برد و منبع تغذیه اضافه پروگرام کنم ؟
اگه آره که حله
 

hamid324

Registered User
تاریخ عضویت
25 ژوئن 2007
نوشته‌ها
116
لایک‌ها
2
محل سکونت
اصفهان
سلام این پروگرامر به منبع تغذیه نیاز نداره نه 5 ولت و نه 3.5 فقط برای تبدیل 3.5 ولتی باید روی برد های جانبی پروگرام بشه و در صورتی که ای سی شما معمولی باشه که بهتر روی برد اصلی می توانی پروگرام کنی با ولتاژ 5 (که ای سی شما نیاز داره )
 

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
مرسی
شماره تماس لطفا

Sent from my Lumia using Tapatalk
 

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
سلام
استاد با عرض شرمندگی
بنده شمارتونو پاک کردم.
امکانش هست بفرستید

Sent from my Lumia using Tapatalk
 

babakxz

Registered User
تاریخ عضویت
4 دسامبر 2011
نوشته‌ها
1,868
لایک‌ها
389
میشه بردهای کول رانر که برای ایکسباکس برای جیتک استفاده میشه پروگرام کرد؟؟
 

omidi11014

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
15 آگوست 2010
نوشته‌ها
9
لایک‌ها
0
سلام
مدل آی سی پروگرمرتون چیه؟
یاهاش میشه فیوز بیت ها رو هم تغییر داد. واسه اتمگا
کودوم بردی که عکسشو گذاشتین منظورتونه
 

hamid324

Registered User
تاریخ عضویت
25 ژوئن 2007
نوشته‌ها
116
لایک‌ها
2
محل سکونت
اصفهان
سلام
استاد با عرض شرمندگی
بنده شمارتونو پاک کردم.
امکانش هست بفرستید

Sent from my Lumia using Tapatalk
سلام بارکد اواتارم شمارم هست می توانی با یک نرم افزار بارکد خوان گوشی بگیری
 

Stevens

Registered User
تاریخ عضویت
14 می 2013
نوشته‌ها
1,504
لایک‌ها
209
محل سکونت
H@MED@N
من ویندوز فون هستم
لطفا شمارتو بده
Sent from my RM-914_im_mea3_421 using Tapatalk
 
بالا