• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

مشکل با scriptها، کمک

knowhow

مدیران قدیمی
تاریخ عضویت
25 دسامبر 2002
نوشته‌ها
3,478
لایک‌ها
22
peakovsky

من در تلاشم وبلاگم را راه بندازم. مشکلی که دارم اینه که از وقتی کد nedstat را اضافه کردم صفحه error میده. هر چقدر هم بالا پایین کردم موفق نشدم.
از اونجاییکه نمیدونم ایراد از کجاست تقریبا تمام کد رو گذاشتم. ببخشید اگر طولانی شده.

[code:1]

<HTML><HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title><$BlogTitle$></title>


<script type="text/javascript" src="http://enetation.co.uk/user.php?user=peak"></script>

</HEAD>
<BODY bgColor=white topMargin=0 leftmargin=0 marginheight="0" marginwidth=0 style="line-height: 1.5">

<center>

<table cellpadding=0 cellspacing=0 width=80% style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111">
<tr><td valign=top width=20%>

</table>
</td><td valign=top>


<!----POSTS--->
<div>
<Blogger>

<BlogDateHeader><div class="date">

<p align="right"><$BlogDateHeaderDate$></div>
</BlogDateHeader>

<p dir="rtl" align="right">
<div class="posts" dir="rtl">
<a name="<$BlogItemNumber$>"></a><$BlogItemBody$>


<font size="1">
<a class="byline">

<script type="text/javascript">LinktoComments('<$BlogItemNumber$>')</script>
<noscript><a class="byline" href="http://enetation.co.uk//comments.php?user=peak&commentid=<$BlogItemNumber$> "><font color=red>Comment</a></noscript></font>

<a class="byline" href="mailto:<$BlogItemAuthorEmail$>"><font size="1">،peak،</a>
<span class="byline"><a class="byline" href="<$BlogItemArchiveFileName$>#<$BlogItemNumber$>">
<font size="1"><$BlogItemDateTime$></font></a>
</font></span>
</div>

</div>

<p>
</Blogger>
</div>
</td></tr></table>


<!-- Begin Nedstat Basic code -->
<!-- Title: Peakovsky -->
<!-- URL: http://peakovsky.blogspot.com/ -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript"
src="http://m1.nedstatbasic.net/basic.js">
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" >
<!--
nedstatbasic("ACgVLw/k+X62CedKJPwakYgZtECw", 0);
// -->
</script>
<noscript>
<a target="_blank"
href="http://v1.nedstatbasic.net/stats?ACgVLw/k+X62CedKJPwakYgZtECw"><img
src="http://m1.nedstatbasic.net/n?id=ACgVLw/k+X62CedKJPwakYgZtECw"
border="0" nosave width="18" height="18"
alt="Nedstat Basic - Free web site statistics"></a>
</noscript>
<!-- End Nedstat Basic code -->
</BODY>


</HTML>
[/code:1]

aaber_piade
اين خطو ببين:

nedstatbasic("ACgVLw/k+X62CedKJPwakYgZtECw", 0);

اون صفر از اخرش بردار به جاش بذار يك.

peakovsky

خيلي ممنون. کاملاً حل شد.
 
بالا